FPA:s faktaportalGå till innehållet

Sysselsättningseffekterna av sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering (TEAK)

Publicerad 1.1.2023Ändrad 7.3.2024

Ett forskningsprogram om rehabiliteringens effekter har inletts inom forskningen vid FPA. Denna undersökning är en del av programmet och granskar hur den sysselsättningsfrämjande yrkesinriktade rehabilitering (TEAK) som FPA ordnar inom ramen för yrkesinriktad rehabilitering inverkar på sysselsättningen. Den tidigare forskningen har främst inriktats på att granska hur rehabiliteringstjänsterna fungerar och på att utveckla tjänsterna.

De centrala forskningsfrågorna är hur de som fått TEAK-rehabiliteringen blir sysselsatta efter rehabiliteringens slut och hur deras arbetskarriär framträder före rehabiliteringen, under rehabiliteringen och efter rehabiliteringen. Dessutom granskas hur olika faktorer, såsom sysselsättnings- och arbetslöshetshistoria, sjuklighet och sociodemografiska faktorer, har samband med sysselsättning och inledande av studier hos dem som deltagit i TEAK-rehabilitering.

Undersökningspopulationen är de som 2021 och 2022 har fått ett positivt TEAK-rehabiliteringsbeslut och har inlett rehabiliteringen före utgången av 2022. Utifrån ett befolkningssampel matchas en kontrollgrupp som undersökningsgruppen jämförs med. Undersökningsdesignen är registerforskning som längdsnittsstudie. Materialet består av registeruppgifter från FPA, Pensionsskyddscentralen, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Statistikcentralen samt Skatteförvaltningens inkomstregister för perioden 2019–2023. Materialet analyseras med statistiska metoder. Undersökningen ger information om hur effektiv TEAK-rehabiliteringen är i förhållande till ett av dess centrala mål, nämligen sysselsättningen.

Forskare

Projektperiod

1.1.2023–31.12.2025

Dela den här artikeln

Dela sidan på Twitter Dela sidan på Facebook Dela sidan på LinkedIn