FPA:s faktaportalGå till innehållet

Kundstigar för yrkesinriktad rehabiliteringsutredning (AKSE)

Publicerad 1.9.2023Ändrad 15.3.2024

En yrkesinriktad rehabiliteringsutredning (AKSE) kombinerar en rehabiliteringsundersökning och en utredning av rehabiliteringsbehov som tidigare var separata tjänster. AKSE är en tjänst där ett multiprofessionellt team och klienten tillsammans bedömer personens arbets-, funktions- och studieförmåga, kunnande, arbetslivsfärdigheter och rehabiliteringsbehov. Utifrån utredningen förbereder klienten och det multiprofessionella teamet tillsammans en yrkesinriktad plan för klienten.

Forskningsfrågor:

  1. Hurdana klienter styrs till AKSE-tjänsten? Vilka sociodemografiska faktorer beskriver klientkretsen och klienternas ställning på arbetsmarknaden? Vad vet man om deras funktionsförmåga utifrån FPA:s registeruppgifter, särskilt när det gäller sjukdomar eller skador?
  2. Vilka FPA-tjänster och FPA-förmåner föregick AKSE-tjänsten?
  3.  Till vilka FPA-tjänster övergår klienterna från AKSE-tjänsten och vilka förmåner får de efter tjänsten?

Som material för undersökningen används FPA:s rehabiliteringsregister, där ansöknings- och betalningsuppgifter i samband med rehabiliteringen granskas. Dessa sammanslås med uppgifter om klientens användning av läkemedel och sociodemografiska uppgifter. Till undersökningen hämtas ur FPA:s förmånsregister uppgifter om alla som beviljats AKSE-rehabilitering 2019–2021 och deras FPA-rehabilitering 2017–2022. Materialet behandlas efter urvalet med programvaran R i FPA:s analysmiljö. Forskningsmaterialet analyseras med statistiska metoder som lämpar sig för behandling av kvantitativt material.

Forskare

Projektperiod

1.9.2023–31.12.2024

Tietosuojaseloste

Dela den här artikeln

Dela sidan på Twitter Dela sidan på Facebook Dela sidan på LinkedIn