FPA:s faktaportalGå till innehållet

FPA:s faktaportal

I FPA:s faktaportal sammanställs forskning och statistik som produceras av FPA. Vi erbjuder mångsidig information i realtid för riksomfattande, regionala och lokala behov. Tjänsten är avsedd för alla som är intresserade av statistik från FPA.

FPA som kunskapsbank

FPA:s hela verksamhet baserar sig på information. Med hjälp av informationen fattar vi förmånsbeslut, ger vägledning och råd i frågor som rör social trygghet och ser till att våra tjänster fungerar och utvecklas. Vi producerar studier, statistik, material och öppna data.

Vi på FPA vill att vår information ska vara till största möjliga nytta för hela samhället. Vi erbjuder också information till stöd för det samhälleliga beslutsfattandet och ordnandet av tjänster som tillhandahålls av andra myndigheter. Därtill deltar vi i arbetet med att utveckla lagstiftningen för att undanröja hinder för datarörligheten.

 

Statistik och analytik

Statistik och analytik

 • Utveckling av sekundär användning av information med anknytande lagrings-, rapporterings- mätnings- och analytiklösningar.
 • Statistikpublikationer
 • Program för undersökande analytik, AI och maskinlärande samt utveckling av dessa
 • Utveckling och publicering av öppna data
 • Informationsmaterial jämte rådgivning och tillståndsprocess

Forskning

 • Forskning gällande den sociala tryggheten i Finland och hur den fungerar
 • Stöd för utvecklingen av FPA:s förmåner och verksamhet
 • Forskningspublikationer, informationspaket och forskningsblogg
 • Sakkunnigtjänster inom forskning

Informationshantering

 • FPA:s kund- och kärndatalager
 • Utveckling och hantering av informationstjänster jämte datalager inom Kanta-tjänsterna och övriga informationstjänster inom social- och hälsovården som FPA ansvarar för
 • Nationella och internationella lösningar för informationsutbyte

Innovering

 • Idékläckning och utveckling gällande FPA:s informationstjänster och informationsprodukter i samarbete med kunderna
 • Servicedesign och testning av utvecklingsidéer
 • Framtida utveckling av innoverings- och samarbetsplattformar för samarbetspartner

Anvisningar