FPA:s faktaportalGå till innehållet

FPA:s faktaportal

FPA:s faktaportal sammanför all information om forskning och statistik som FPA producerar. Informationen finns på erbjudan från en nationell, regional och lokal synvinkel. Tjänsten är ämnat till alla som är intresserad av FPA:s information.

FPA som kunskapsbank

FPA som kunskapsbank

Vi erbjuder och utvecklar informationstjänster för kunderna och för behov i samhället. Vi vill minska hindren för information att röra sig mellan olika aktörer och förbättra utnyttjandet av information inom FPA.

Vi producerar studier, statistik, material och öppna data. Vi innoverar nya möjligheter för våra samarbetspartner att utnyttja information. Vi deltar i arbetet med att utveckla lagstiftningen för att rasera hindren för datarörligheten.

Allt detta ingår i informationstjänsterna

Statistik och analytik

 • Utveckling av sekundär användning av information med anknytande lagrings-, rapporterings- mätnings- och analytiklösningar.
 • Statistikpublikationer
 • Program för undersökande analytik, AI och maskinlärande samt utveckling av dessa
 • Utveckling och publicering av öppna data
 • Informationsmaterial jämte rådgivning och tillståndsprocess

Forskning

 • Forskning gällande den sociala tryggheten i Finland och hur den fungerar
 • Stöd för utvecklingen av FPA:s förmåner och verksamhet
 • Forskningspublikationer, informationspaket och forskningsblogg
 • Sakkunnigtjänster inom forskning

Informationshantering

 • FPA:s kund- och kärndatalager
 • Utveckling och hantering av informationstjänster jämte datalager inom Kanta-tjänsterna och övriga informationstjänster inom social- och hälsovården som FPA ansvarar för
 • Nationella och internationella lösningar för informationsutbyte

Innovering

 • Idékläckning och utveckling gällande FPA:s informationstjänster och informationsprodukter i samarbete med kunderna
 • Servicedesign och testning av utvecklingsidéer
 • Framtida utveckling av innoverings- och samarbetsplattformar för samarbetspartner

Bibliotekstjänster

 • Bibliotek specialiserat på socialsektorn
 • Kärnan i bibliotekets samlingar utgörs av litteratur som gäller social trygghet, samhällspolitik och lagstiftning.

Anvisningar