FPA:s faktaportalGå till innehållet

Statistikdatabasen Kelasto

Databasen innehåller central statistik över den sociala trygghet som handhas av FPA. Med hjälp av Kelasto kan du ta fram rapporter ur FPA:s statistiska uppgifter inom det område du är intresserad av.

Sammanställningsrapporter

Arbetslöshet

Arbetslöshetsförmåner i Finland

Arbetslöshetsförmåner från FPA

Uppföljning av arbetsmarknadsstödet

Barnfamiljer

Underhållsstöd

Barnbidrag

Barnavårdsstöd

Familjeledighetsersättning

Föräldradagpenningar

Ersättning för semesterkostnader

Moderskapsunderstöd

Bostadsbidrag

Bostadsbidrag för pensionstagare

Allmänt bostadsbidrag

Funktionsnedsättning

Handikappförmåner

Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning

Informationsutbyte

Läkemedel

Militärunderstöd

Pensioner

Finländska pensioner

Pensionsförmåner från FPA

Rehabilitering

Sjukdom

Europeiskt sjukvårdskort

Specialvårdspenning

Sjukvårdsersättningar

Sjukdagpenningar

Hälsobarometern

Företagshälsovård

Studerande

Studieförmåner

Utkomststöd

Rapporterna öppnar sig på svenska om du i din webbläsare ställt in svenska som förvalt språk

Statistikdatabasen Kelasto är licensierat under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Licens (creativecommons.org) (CC BY 4.0).

Dela den här artikeln

Dela sidan på Twitter Dela sidan på Facebook Dela sidan på LinkedIn