FPA:s faktaportalGå till innehållet

Statistikpublikationer

FPA publicerar redigerade statistiska uppgifter både i tryckt form och elektroniskt i pdf-format. Statistiska publikationer finns tillgängliga i Helda-arkivet (helda.helsinki.fi).

Utgivningsdatumen för publikationerna framgår av publiceringskalendern.

FPAs statistiska årsbok

En sammanställning av den sociala trygghet som handhas av FPA. Årsboken innehåller förutom statistiska uppgifter även beskrivningar av FPA-förmånerna och vem som kan beviljas dem.

Läs mer: FPAs statistiska årsbok

Fickstatistik

FPA:s statistik i komprimerad form. Publiceras på tre språk (finska, svenska, engelska).

Läs mer: Fickstatistik

Finsk läkemedelsstatistik (på finska och på engelska)

Suomen lääketilasto är en statistikpublikation som Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea och FPA tillsammans ger ut. Publikationen innehåller uppgifter om såväl läkemedelskonsumtion som sjukförsäkringsersättningar. Publikationen har utkommit sedan 1987 och ges ut en gång per år.

Årsstatistik

De mest centrala uppgifterna om varje förmån:

Övriga publikationer

FPA-statistik i figurer presenterar i grafisk form FPA, den sociala trygghet som handhas av FPA och det totala pensionsskyddet i Finland. Här ingår också det statistiska material som figurerna grundar sig på. Utöver uppgifter som gäller det senaste statistikåret åskådliggör figurerna även utvecklingen under en längre tid, från så tidigt som 1940-talet.

Dela den här artikeln

Dela sidan på Twitter Dela sidan på Facebook Dela sidan på LinkedIn