FPA:s faktaportalGå till innehållet

Dataapplikationer

FPA:s dataapplikationer visualiserar information på ett lättförståeligt sätt. Med hjälp av applikationerna kan du fördjupa dig i teman som intresserar dig eller jämföra regionala skillnader.

Regionala jämförelser

Informationspaket om välfärdsområdena

I Informationspaketet om välfärdsområdena kan du jämföra hur FPA:s förmåner fördelas per välfärdsområde per årsnivå. Du kan granska till exempel antalet mottagare och deras andel av befolkningen samt utbetalda belopp.

Det nationella hälsoindexet

Med hjälp av det nationella hälsoindexet kan du granska hur befolkningens hälsa och arbetsförmåga varierar mellan kommuner och välfärdsområden enligt olika indikationer.

Områdets lägesbild

I områdets lägesbild hittar du månatligen uppdaterade uppgifter om mottagare av FPA-förmåner och utbetalda förmånsbelopp i välfärdsområdena och kommunerna.

Lägesbild av kommunförsöken för sysselsättning

I lägesbilden av kommunförsöken för sysselsättning kan du se antalet personer inom försöksområdena som får grundläggande utkomststöd, yrkesinriktad rehabilitering eller arbetsmarknadsstöd som delfinansieras av kommunen. Endast på finska.

Prisuppgifter inom privata vården

Med hjälp av appen Prisuppgifter inom den privata hälso- och sjukvården kan du jämföra medianpriser i privata läkartjänster per region.

Läkemedel

Inköp av receptbelagda läkemedel enligt ATC-klassificering

Med applikationen kan du jämföra kostnader, inköpsvolymer och antal köpare av receptbelagda läkemedel på veckonivå och enligt nivåerna 1–5 inom ATC-klassificeringen. Du kan se uppgifter för hela Finland eller jämföra olika välfärdsområden.

Jämförelseverktyg för läkemedelskostnader inom öppen- och institutionsvård

Med applikationen kan du granska vilka receptbelagda läkemedelskostnader som har ökat eller minskat mest i hela landet eller per sjukvårdsdistrikt. Du kan se uppgifter för öppenvård eller institutionsvård. Endast på finska.

Specialersättningar och användning av läkemedel för folksjukdomar

I applikationen kan du undersöka specialersättningar och användning av läkemedel för de vanligaste folksjukdomarna på regional nivå.

Barnfamiljer

Jämförelseverktyg för familjeledigheter

Med hjälp av jämförelseverktyget för familjeledigheter kan du granska hur fördelningen av familjeledigheterna mellan föräldrarna påverkar familjens brutto- och nettoinkomster. Endast på finska.