FPA:s faktaportalGå till innehållet

Tjänster

På denna sida hittar du alla de tjänsterna som FPA:s informationstjänster erbjuder för sina informationsprodukter.

Våra tjänster

Statistiktjänsten

Hos statistiktjänsten kan du beställa statistik om FPA:s förmåner och verksamhet samt få rådgivning om FPA:s statistik.

Dataanvändningstillstånd och datamaterial

Registeruppgifter från FPA kan lämnas ut bland annat för vetenskaplig forskning. På den här sidan finns information om hur man begär dataanvändningstillstånd och datamaterial.

FPA:s sakkunnigtjänster inom forskning

FPA:s forskningsenhet erbjuder sakkunnigtjänster för både interna och externa kunder.
Publicerad: 28.4.2022

Ekonomisk stöd för forskningsprojekt

FPA kan bevilja finansiering för forskningsverksamhet som gäller rehabilitering, förebyggande av sjukdomar och sjukförsäkring.
Publicerad: 9.6.2023

Etisk förhandsprövning av forskning

FPA:s forskningsetiska kommitté bedömer på begäran etiken i humanforskningsprojekt och ger utlåtanden om dem.
Publicerad: 19.4.2022

Kelan tutkimusjulkaisutoiminta

Toiminnan ja julkaisusarjojen esittely
Publicerad: 24.3.2023

FPA:s pro gradu-pris

FPA delar årligen ut ett hederspris för en förtjänstfull pro gradu- eller magisteravhandling som behandlar den sociala tryggheten. Priset ges för en vetenskapligt högklassig avhandling med ett tema som är intressant med tanke på den sociala tryggheten.
Publicerad: 1.11.2023