FPA:s faktaportalGå till innehållet

Statistiktjänsten

Hos statistiktjänsten kan du beställa statistik om FPA:s förmåner och verksamhet samt få rådgivning i frågor som gäller FPA:s statistik.

Den mest centrala statistiken får du direkt från statistikdatabasen Kelasto. Information om FPA:s statistik hittar du på statistiksidor och i materialkatalogen Aineistokatalogi (aineistokatalogi.fi).

Begäran om statistikuppgifter

Vi erbjuder färdig statistik och skräddarsydd statistik enligt kundens behov. Statistiken levereras i allmänhet som Excel-filer. Leveranstiden beror på uppdragets omfattning och på arbetssituationen.

Statistiktjänsten levererar endast uppgifter på summanivå. Uppgifter på individnivå lämnas ut till exempel för forskningsändamål, se Dataanvändningstillstånd och datamaterial.

Prislista

  • 123 euro/timme (moms 0 %)
  • Färdig statistik och sådan statistik som myndigheter enligt lag har rätt att få levererar vi avgiftsfritt.

Så här gör du en begäran om statistikuppgifter

Ange följande uppgifter:

  • förmån eller ärende som begäran gäller
  • tidsperiod som statistiken ska gälla
  • avgränsningar (till exempel område)
  • klassificeringar (till exempel åldersgrupp, kön)
  • mätvärden (till exempel antalet mottagare, utbetalda förmånsbelopp)
  • när du senast behöver den skräddarsydda statistiken
  • e-postadress till vilken statistiken levereras
  • faktureringsuppgifter.

Bifoga en tabellmall över vilken typ av statistik du behöver.

Skicka begäran om statistikuppgifter till adressen tilastot@kela.fi.

Rådgivning

Vi erbjuder avgiftsfri rådgivning i frågor som gäller statistik, statistikpublikationer, statistikdatabasen Kelasto och statistiktjänsten.

Rådgivningen kan gälla till exempel statistikens innehåll eller tolkningen av variabler och klassificeringar.

Kontaktuppgifter

tilastot@kela.fi

Dela den här artikeln

Dela sidan på Twitter Dela sidan på Facebook Dela sidan på LinkedIn