FPA:s faktaportalGå till innehållet

Forskning

FPA:s forskningsenhet producerar och tolkar information om Finlands socialförsäkringssystem och dess funktion. Vår forskning stöder utvecklingen av socialförsäkringssystemet samt FPA:s förmåner och verksamhet.

FPA:s forskningsblogg

I forskningsbloggen skriver FPA:s forskare och gästförfattare om sin forskning kortfattat och lättfattligt. Forskningsbloggen publicerar även forskarnas aktuella recensioner om olika ämnen samt forskarnas mer insiktsfulla skrifter.

Informationspaket

Informationspaketen samlar FPA:s forsknings- och statistikinformation i paket som hjälper användaren att snabbt få en översikt i ett ämne. Ämnen kan vara FPA:s förmåner eller mer allmänna företeelser.

FPA:s forskningspublikationsserier

FPA:s forskningspublikationsserier presenteras.

FPA:s forskningsprogram 2023–2025

FPA:s forskningsenhet bedriver aktuell, tvärvetenskaplig forskning om nationellt och globalt viktiga teman. Vi producerar verkningsfull vetenskaplig information som kan utnyttjas i samhället för att utveckla den sociala tryggheten och hälsotryggheten.

Forskningsprojekt

FPA:s forskning inordnar sig till olika forskningsprojekt. Forskningsprojekten vägleder vilka ämnen och material forskarna fokuserar på vid given tidspunkt. Ämnena för projekten styrs däremot av FPA:s forskningsprogram.

Forskare

FPA:s forskningsenheten omfattar circa 60 forskare. Du kan hitta deras kontaktinformation och särskilda kompetensområden här.

Senaste forskningspublikationerna

Kelan sydänkuntoutuksen ydinelementit asiakkaan näkökulmasta

Tutkimus selvitti Kelan sydänkuntoutuskurssien asiakkaiden näkemyksiä niistä asioista, jotka olivat heidän näkökulmastaan omassa kuntoutumisessa ja kuntoutuksen toteutumisessa tärkeitä.
Publicerad: 12.6.2024

Monimenetelmällinen tutkimus

Monimenetelmällisen tutkimuksen perusteita luotaava teos hyödyttää sekä opinnäytetyötään tekeviä opiskelijoita ja aloittelevia tutkijoita että jo pidempään tutkijana toimineita ja ryhmässä työskenteleviä.
Publicerad: 10.6.2024

Annanstans på webbplatsen

Evenemang

FPA:s informationstjänster arrangerar olika evenemang under året. De flesta av dem är FPA:s forskningsenhetens seminarier och webbinarier om olika aktuella forskningsfrågor.

Kelan tutkimusjulkaisutoiminta

Ohjeita Kelan tutkimusjulkaisusarjoissa julkaisemiseen.