FPA:s faktaportalGå till innehållet

FPA:s forskningsblogg

I forskningsbloggen skriver FPA:s forskare och gästförfattare om sin forskning kortfattat och lättfattligt. Forskningsbloggen publicerar även forskarnas aktuella recensioner om olika ämnen samt forskarnas mer insiktsfulla skrifter.

Senaste forskningsbloggar

Miten kuntoutuksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiostrategian visiota viedään käytäntöön Kelan tutkimuksessa?

Kuntoutuksen TKI-strategia viitoittaa tietä kuntoutuksen ja sen tutkimuksen kehittämiselle. Kelalla merkittävänä kuntoutustoimijana on suuri vastuu strategian toteuttamisessa. Yksi keskeinen ehdotus on kuntoutuksesta kertovan tietopohjan vahvistaminen, jossa Kelalla on vahva rooli.
Publicerad: 12.4.2024

Kelan kuntoutuspalvelut ovat asiakaslähtöisiä

Kelan järjestämän kuntoutuksen asiakkaat olivat Kaari-kyselyn perusteella pääasiassa tyytyväisiä kuntoutuspalvelujen asiakaslähtöisyyteen vuosina 2021 ja 2022. Eri kuntoutusmuotojen välillä oli kuitenkin pieniä eroja tyytyväisyydessä. Moniammatillisen yksilökuntoutuksen asiakkaat suhtautuivat asiakaslähtöisyyteen muita asiakkaita myönteisemmin. Kriittisimpiä olivat ammatillisen kuntoutuksen asiakkaat. 
Publicerad: 3.4.2024

Ekosysteemiajattelu auttaa kehittämään palveluita, jotka vastaavat nuorten oikeisiin tarpeisiin

Nuorten palveluiden kehittämisessä tyydytään asiantuntijoiden mukaan liian usein toteuttamaan vain lainsäädännön vaatimuksia, ei nuorten todellisia tarpeita. Eri palveluita tuottavat organisaatiot tuntevat toistensa toimintaa heikosti, ja yhteistyö on kankeaa. Toimijoiden poteroitumista voisi ehkäistä ekosysteemiajattelulla.
Publicerad: 25.3.2024