FPA:s faktaportalGå till innehållet

Statistik och data

FPA:s statistik ger information om den sociala tryggheten i Finland. Vår statistik stöder utvecklingen av den sociala tryggheten samt forskning.

 

Statistik efter ämne

FPA:s statistik uppdelad ämnesvis.

Statistikpublikationer

FPA publicerar redigerade statistiska uppgifter både i tryckt form och elektroniskt i pdf-format.

Statistikdatabasen Kelasto

Kelasto är FPA:s statistikdatabas. Med hjälp av Kelasto kan du utgående från valda sökkriterier ta fram rapporter ur FPA:s statistiska uppgifter.

Öppna data

FPA publicerar öppna data på avoindata.fi.  

Områdets lägesbild

Områdets lägesbild ger information i visuell form om FPA:s förmåner för välfärdsområdena och kommunerna.

Nationella hälsoindexet

Nationellt hälsoindex ger information om befolkningens hälsa och funktions- och arbetsförmåga.

Senaste innehållet

Fickstatistik

I fickstatistiken presenteras FPA:s mest centrala statistik.

FPA-statistik | Förmåner till barnfamiljer

Publikationen innehåller uppgifter om  föräldradagpenningar, moderskapsunderstöd, barnbidrag och barnavårdsstöd.

FPA-statistik | Militärunderstöd

Publikationen innehåller information om antalet mottagare av militärunderstöd samt om utbetalda och genomsnittliga stödbelopp.

FPA-statistik | Rehabilitering

Denna statistik innehåller centrala uppgifter om den FPA-anordnad och bakostad rehabiliteringen.

FPA-statistik i figurer

Figurer om den sociala trygghet som handhas av FPA, om det totala pensionsskyddet i Finland samt om arbetslöshetsförmåner i Finland.

FPA:s statistiska årsbok

Årsboken innehåller heltäckande statistik över den sociala trygghet som handhas av FPA. Därtill innehåller den beskrivningar av FPA-förmånerna.

Annanstans på webbplatsen

Statistiktjänsten

Hos statistiktjänsten kan du beställa statistik om FPA:s förmåner och verksamhet samt få rådgivning om FPA:s statistik.

Dataanvändningstillstånd och datamaterial

Registeruppgifter från FPA kan lämnas ut bland annat för vetenskaplig forskning. På den här sidan finns information om hur man begär dataanvändningstillstånd och datamaterial.