FPA:s faktaportalGå till innehållet

Nyheter

Intervjuer med medlemmarna i social- och hälsovårdsutskottet, del 6: riksdagsledamot Oskari Valtola

I Petteri Orpos regeringsprogram ingår en reform av den sociala tryggheten. Vi ber social- och hälsovårdsutskottets medlemmar berätta om sina synpunkter – vilka ändringar behövs och vad vill man hålla fast vid? I den här delen svarar samlingspartiets riksdagsledamot Oskari Valtola på frågorna.
Publicerad: 15.4.2024

Ny Kelasto-rapport erbjuder mer detaljerad information om uttagna föräldraledigheter än tidigare

De insamlade uppgifterna om föräldradagpenningarna granskas enligt barnets födelseår. Rapporten svarar till exempel på frågor om hur många pappor som tar ut föräldraledighet och hur många dagar papporna tar ut.
Publicerad: 11.4.2024

I dessa kommuner är det vanligast att få grundläggande utkomststöd – FPA publicerade kommunstatistiken över det grundläggande utkomststödet 2023

Den andel av befolkningen som får grundläggande utkomststöd varierar avsevärt mellan olika kommuner. Att få grundläggande utkomststöd är vanligast i Vanda och Kervo, och ovanligast i Masku och Malax, berättar FPA:s senaste kommunstatistik över det grundläggande utkomststödet.
Publicerad: 10.4.2024

FPA:s forskningsblogg

Miten kuntoutuksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiostrategian visiota viedään käytäntöön Kelan tutkimuksessa?

Kuntoutuksen TKI-strategia viitoittaa tietä kuntoutuksen ja sen tutkimuksen kehittämiselle. Kelalla merkittävänä kuntoutustoimijana on suuri vastuu strategian toteuttamisessa. Yksi keskeinen ehdotus on kuntoutuksesta kertovan tietopohjan vahvistaminen, jossa Kelalla on vahva rooli.
Publicerad: 12.4.2024

Kelan kuntoutuspalvelut ovat asiakaslähtöisiä

Kelan järjestämän kuntoutuksen asiakkaat olivat Kaari-kyselyn perusteella pääasiassa tyytyväisiä kuntoutuspalvelujen asiakaslähtöisyyteen vuosina 2021 ja 2022. Eri kuntoutusmuotojen välillä oli kuitenkin pieniä eroja tyytyväisyydessä. Moniammatillisen yksilökuntoutuksen asiakkaat suhtautuivat asiakaslähtöisyyteen muita asiakkaita myönteisemmin. Kriittisimpiä olivat ammatillisen kuntoutuksen asiakkaat. 
Publicerad: 3.4.2024

Ekosysteemiajattelu auttaa kehittämään palveluita, jotka vastaavat nuorten oikeisiin tarpeisiin

Nuorten palveluiden kehittämisessä tyydytään asiantuntijoiden mukaan liian usein toteuttamaan vain lainsäädännön vaatimuksia, ei nuorten todellisia tarpeita. Eri palveluita tuottavat organisaatiot tuntevat toistensa toimintaa heikosti, ja yhteistyö on kankeaa. Toimijoiden poteroitumista voisi ehkäistä ekosysteemiajattelulla.
Publicerad: 25.3.2024

Aktuellt

Tammi–helmikuussa 2024 yksityislääkärin vastaanoton kustannuksia korvattiin 502 745 henkilölle

Korvausta yksityislääkärin vastaanoton kustannuksista sai tammi–helmikuussa 2024 noin 7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Yksityisen sairaanhoidon Kela-korvaukset suurenivat 1.1.2024.
Publicerad: 28.2.2024

Inlägg: Digitala lösningar som svarar mot både kundernas och vårdpersonalens behov

Välfärdsområdena har en självskriven plats i centrum för debatten när man söker de bästa lösningarna för digitalisering av social- och hälsovården och för fungerande datasystem. Men hur går det om man är tvungen att resa till en annan del av landet för att få cancerbehandling eller om man behöver vård under en veckoslutsutflykt? Vi måste se till att informationsgången och de digitala tjänsterna fungerar smidigt i alla situationer.
Publicerad: 13.3.2024

Mikrosimulointi: Sosiaaliturvaleikkaukset iskevät jo ennestään pienituloisiin nuoriin

Vuonna 2024 toteutuvat sosiaaliturvan muutokset kohdistuvat voimakkaasti jo ennestään pienituloisiin nuoriin. Nuorillakin pienituloisuus ja sosiaaliturvamuutosten vaikutusten voimakkuus kuitenkin vaihtelee esimerkiksi nuoren perhetyypin ja sosioekonomisen aseman mukaan.
Publicerad: 23.1.2024

Evenemang

Evenemang

FPA:s informationstjänster arrangerar olika evenemang under året. De flesta av dem är FPA:s forskningsenhetens seminarier och webbinarier om olika aktuella forskningsfrågor.