FPA:s faktaportalGå till innehållet

Nyheter

FPA:s pro gradu-pris till Tarja Tolonen för en avhandling om informationsutbyte vid utkomststöd

FPA:s pro gradu-pris har i år tilldelats Tarja Tolonen, magister i samhällsvetenskaper. Tolonen undersökte i sin avhandling informationsutbytet mellan FPA och socialvården och hur dessa använder sig av informationen.
Publicerad: 24.5.2024

Höjningen av räntenivån syns även i de militärunderstöd som FPA betalade ut

År 2023 mer än tiofaldigades summan av de ersättningar för räntor på studielån som FPA betalade till personer som fullgjorde bevärings- eller civiltjänst, om man jämför med året innan. 
Publicerad: 22.5.2024

Tutkimus: Isät hoitavat pieniä lapsia yhä itsenäisemmin, ja isän perhevapaa lyhentää äidin kotihoidon tuen käyttöä

Isät perustelevat perhevapaiden käyttöä sillä, että vanhemmuus on yhteinen asia. Työpaikoilla suhtaudutaan pääosin myönteisesti perhevapaiden käyttöön ja työelämän joustot helpottavat työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Erityisesti äitien sosioekonominen asema ja kotihoidon tuen käyttö määrittävät vahvasti isien perhevapaiden käyttöä.
Publicerad: 20.5.2024

FPA:s forskningsblogg

Omakuntoutuksen käsite korostaa asiakkaan aktiivista roolia

Omakuntoutusta esiintyy tutkimuksemme alustavien tulosten perusteella kaikissa tarkastelemissamme Kelan kuntoutuspalveluissa. Kaikki kuntoutuksen ammattilaiset eivät tunnista käsitettä, mutta omakuntoutuksen määritelmään sopivat toimintatavat ovat yleisiä ja ammattilaisten mielestä keskeisiä kuntoutumiselle. Asiakkaan motivoiminen on ammattilaisten mukaan keskeinen edellytys omakuntoutuksen onnistumiselle.
Publicerad: 27.5.2024

Poikien ADHD-lääkkeiden käyttö Suomessa yleistyy edelleen – alueelliset erot käytössä ovat selkeitä

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön (ADHD) lääkkeiden käyttö on Suomessa yleisintä 10–12-vuotiailla pojilla. Väestötasolla yleisyys on jo ylittänyt 10 prosentin rajan, Itä-Suomessa ja Lapissa jopa yli 15 prosenttia. Lisäksi ADHD-lääkkeiden käyttö on yleisempää loppuvuodesta syntyneillä pojilla kuin alkuvuodesta syntyneillä. Joka viidennellä loppuvuodesta syntyneellä etelä-savolaisella, pohjois-savolaisella ja pohjois-karjalaisella 10–12-vuotiaalla pojalla vähintäänkin kokeiltiin ADHD-lääkehoitoa vuonna 2023.
Publicerad: 22.5.2024

Sotilasavustuksella tuetaan nykyisin pääosin asumista – perheen perustaa yhä harvempi

Suomen asevelvollisista liki 10 000 sai yhteensä noin 20,0 miljoonaa euroa sotilasavustusta vuonna 2023. Summa on ollut kasvussa viime vuosina, mutta on selvästi pienempi kuin vuoden 2010 huipun tienoilla. Valtaosa avustuksesta menee nykyisin asumisen tukemiseen. Lainakorkojen nousun vuoksi opintolainojen korkoja maksettiin vuonna 2023 noin 180 000 euroa, kun vuonna 2022 summa oli vain runsaat 13 000 euroa. Sotilasavustus on suhteellisesti yleisempää palvelukseen astuneilla naisilla kuin miehillä.
Publicerad: 22.5.2024

Aktuellt

Yksityiset lääkäripalvelut ovat kallistuneet, kertoo Kelan uusi sovellus – alueelliset erot hinnoissa merkittäviä

Kela on julkaissut avoimesti käytettävän verkkosovelluksen, jossa voi vertailla yksityisen terveydenhuollon hintoja. Tiedoista ilmenee, että tietyt palvelut ovat kallistuneet huomattavasti enemmän kuin toiset. Hintaerot ovat alueiden välillä merkittävät. Sovelluksen tiedot eivät sisällä palvelumaksuja.
Publicerad: 2.5.2024

Färre än tidigare lyfte studielån 2023, men det genomsnittliga lånet var större

År 2023 var antalet personer som lyfte studielån för första gången på tio år färre än året innan. Det genomsnittliga studielånsbeloppet låg ändå på samma nivå som under de senaste åren. Kvinnor lyfter mer i studielån per år än män. 
Publicerad: 14.5.2024

Tammi–huhtikuussa 2024 yksityislääkärin vastaanoton kustannuksia korvattiin yli 940 000 henkilölle

Yksityislääkärin vastaanoton kustannuksista korvauksia saaneiden määrä oli tammi-huhtikuussa 2024 lähes kaikilla hyvinvointialueilla suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Korvauksia myös maksettiin enemmän. Yksityisen sairaanhoidon Kela-korvausten kertasummat suurenivat 1.1.2024.
Publicerad: 20.5.2024

Evenemang

Evenemang

FPA:s informationstjänster arrangerar olika evenemang under året. De flesta av dem är FPA:s forskningsenhetens seminarier och webbinarier om olika aktuella forskningsfrågor.