FPA:s faktaportalGå till innehållet

Informationspaket: rehabilitering

Publicerad 1.11.2023

Till FPA:s uppgifter hör att ordna rehabilitering och att trygga klienternas försörjning under rehabiliteringen. Det här informationspaketet presenterar nuläget och den senaste tidens utveckling i fråga om den rehabilitering som FPA ordnar. Längst ner på sidan hittar du länkar till bland annat FPA:s statistik över rehabilitering och till pågående forskningsprojekt.

FPA är enligt lag skyldig att ordna och ersätta yrkesinriktad rehabilitering, krävande medicinsk rehabilitering och rehabiliterande psykoterapi. FPA ordnar och ersätter rehabilitering enligt prövning inom ramen för det anslag som riksdagen årligen beviljar.

Den vanligaste formen av FPA-rehabilitering är rehabiliterande psykoterapi

År 2021 deltog sammanlagt 156 139 personer i rehabilitering som ordnas av FPA. Den vanligaste laggrunden för rehabiliteringen var rehabiliterande psykoterapi. Sammanlagt 60 756 personer fick rehabiliterande psykoterapi.

I krävande medicinsk rehabilitering deltog 40 782 personer, i yrkesinriktad rehabilitering 35 051 personer och i rehabilitering enligt prövning 27 089 personer. Rehabiliteringspenning betalades till sammanlagt 48 397 personer.

Rehabiliteringsbehoven ser olika ut i olika åldersgrupper

Vilka former av rehabilitering man deltar i varierar mellan olika åldersgrupper.

År 2021 fick barn och unga i åldern 0–15 år oftast krävande medicinsk rehabilitering. Sammanlagt 21 830 barn eller unga deltog i den här formen av rehabilitering. Den vanligaste rehabiliteringstjänsten var talterapi, som gavs till 13 608 barn eller unga.

Unga i åldern 16–29 år fick oftast yrkesinriktad rehabilitering eller rehabiliterande psykoterapi. Av klienterna i den här åldern fick 21 898 yrkesinriktad rehabilitering och 20 297 rehabiliterande psykoterapi. Den vanligaste formen av yrkesinriktad rehabilitering var yrkesutbildning, där antalet deltagare var 9 550.

De flesta av klienterna i arbetsför ålder, dvs. i åldern 30–64 år, fick rehabiliterande psykoterapi eller rehabilitering enligt prövning. I rehabiliterande psykoterapi deltog 40 378 och i rehabilitering enligt prövning 15 374 personer i arbetsför ålder. Inom rehabilitering enligt prövning var rehabiliteringskurser den vanligaste rehabiliteringsformen. I kurserna deltog 10 420 personer.

Personer över 64 år deltog oftast i rehabilitering enligt prövning. Sammanlagt 6 527 personer över 64 år deltog i rehabilitering enligt prövning och den vanligaste rehabiliteringsformen var rehabiliteringskurser (4 354 personer).

Kvinnor deltar oftare än män i rehabilitering – skillnader också i fråga om rehabiliteringsformerna

Det finns skillnader mellan könen i fråga om deltagande i rehabilitering. År 2021 deltog kvinnor (95 649) i rehabilitering oftare än män (60 490).

Sett till laggrunden deltog fler kvinnor än män i yrkesinriktad rehabilitering, rehabiliterande psykoterapi och rehabilitering enligt prövning. Män deltog oftare i krävande medicinsk rehabilitering.

Till exempel pojkar i åldern 0–15 år (15 205) fick oftare krävande medicinsk rehabilitering än flickor i samma ålder. Kvinnor i åldern 25–34 år (16 910) deltog betydligt oftare i rehabiliterande psykoterapi än män i samma ålder (4 528). Å andra sidan deltog fler män än kvinnor i till exempel rehabiliteringskurser för personer med hjärtsjukdomar, som ordnas inom ramen för rehabilitering enligt prövning.

 

 

Psykisk störning eller beteendestörning är den vanligaste orsaken till att söka rehabilitering

År 2021 var den vanligaste orsaken till att söka FPA-rehabilitering någon form av psykisk störning eller beteendestörning. Psykiska störningar eller beteendestörningar var orsaken till rehabilitering för 108 556 personer. Antalet personer som får FPA-rehabilitering på grund av psykiska störningar eller beteendestörningar har tredubblats från år 2010 till år 2021.

Andra vanliga orsaker till att söka rehabilitering var sjukdomar i rörelseorganen, sjukdomar i nervsystemet och sjukdomar i cirkulationsorganen. Under året fick 16 506 personer rehabilitering på grund av sjukdomar i rörelseorganen, 10 745 personer på grund av  sjukdomar i nervsystemet och 4 516 personer på grund av sjukdomar i cirkulationsorganen.

Psykiska störningar eller beteendestörningar var den vanligaste orsaken till att söka FPA-rehabilitering i åldersgrupperna för barn och unga, dvs. 0‒15 och 16‒29 år (21 560 respektive 37 038), samt i åldersgruppen för personer i arbetsför ålder, dvs. 30–64 år (49 596).

Bland personer över 64 år var den vanligaste orsaken till att söka rehabilitering sjukdomar i rörelseorganen (2 021). I åldersgruppen för personer i arbetsför ålder, dvs. 30–64 år, fick 13 762 personer rehabilitering på grund av sjukdomar i rörelseorganen.  

Rehabilitering som ordnas av FPA

FPA ordnar många olika former av rehabilitering för alla åldersgrupper. Genom rehabilitering kan man hjälpa klienten att lära sig leva med sin sjukdom eller funktionsnedsättning eller att fortsätta med sina studier eller sitt arbete. FPA kan också trygga klientens försörjning under rehabiliteringen. Under rehabiliteringen kan klienten ha rätt till rehabiliteringspenning. Rehabilitering som ordnas av FPA är i allmänhet avgiftsfri för klienten.

För att få FPA-rehabilitering behöver personen ett läkarutlåtande om det rehabiliteringsbehov som hans eller hennes sjukdom eller funktionsnedsättning orsakat. Yrkesinriktade rehabiliteringstjänster för unga kan dock beviljas utan någon konstaterad sjukdom om det är fråga om en person i åldern 16–29 år vars funktionsförmåga är väsentligt försämrad.

Rehabilitering ordnas också av till exempel den offentliga hälso- och sjukvården, arbetspensions- och försäkringsanstalterna samt arbets- och näringstjänsterna (TE-tjänster).

Mer information om rehabilitering

Dela den här artikeln

Dela sidan på Twitter Dela sidan på Facebook Dela sidan på LinkedIn