FPA:s faktaportalGå till innehållet

Statistik över FPA-rehabilitering

Ändrad 18.6.2024

Statistiken över FPA-rehabilitering ger en helhetsbild av den riksomfattande rehabilitering som administreras av FPA. I statistiken presenteras ur olika synvinklar statistik över

  • rehabiliteringsklienterna
  • rehabiliteringsåtgärderna
  • de kostnader som åtgärderna orsakar
  • rehabiliteringspenningen.

Den färskaste publiceringen

17.5.2024

FPA betalade år 2023 sammanlagt 781 miljoner euro ut i rehabiliteringsförmåner, vilket är 10 %  mer än året innan. Kostnaderna för rehabiliteringstjänster uppgick till 510 miljoner euro, det vill säga 65 % av de totala kostnaderna. I rehabiliteringspenning betalade FPA ut 271 miljoner euro. År 2023 fick 172 600 personer rehabilitering som ordnades av FPA. Antalet rehabiliteringsklienter ökade med 4,5 % jämfört med året innan.

År 2023 fanns det i hela landet i genomsnitt 30 rehabiliteringsklienter per tusen invånare. Av landskapen fanns det relativt sett flest i Birkaland, med 39 klienter per tusen invånare. Andelen var lägst på Åland, med 14 klienter per tusen invånare. Bland kommunerna fanns det relativt sett flest rehabiliteringsklienter i Tammerfors (46,5) och i Joensuu (45,8) och minst i Kumlinge (3,4 klienter per tusen invånare) (figur).

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport om databasen som användaren kan redigera. 
Gå till bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Ytterligare information

Kontaktinformation

Tuomas Sarparanta
Aino Wegelius
tilastot@kela.fi

Dokumentation

Dela den här artikeln

Dela sidan på Twitter Dela sidan på Facebook Dela sidan på LinkedIn