FPA:s faktaportalGå till innehållet

Barnfamiljer med små inkomster och sociala trygghetsförmåner (Lapsoset)

Publicerad 1.3.2023Ändrad 7.3.2024

Enligt den nationella barnstrategin är kampen mot barnfamiljsfattigdom och tryggandet av en tillräcklig försörjning för barnfamiljer en central faktor i tillgodoseendet av barnets rättigheter. Den sociala tryggheten har till uppgift att trygga försörjningen i händelse av att olika risker aktualiseras. Sociala förmåner förbättrar ställningen för de mest utsatta, men tar inte till alla delar hänsyn till familjernas mångfald.

Syftet med forskningsprojektet är att producera ny information om barnfamiljernas försörjning och att belysa alternativ till hur försörjningen för barnfamiljer med små inkomster kunde förbättras ytterligare.

Studien ger en helhetsbild av försörjningen för barnfamiljer med små inkomster, de förmåner som barnfamiljerna använder och den fattigdomsminskande effekt som de olika förmånerna har. Vi utreder incitamenten för arbete för småbarnsföräldrar samt underhållsskyldighet och växelvist boende. Studien sammanför tidigare forskningslitteratur och producerar ny information om hur man kan förhindra att sociala risker aktualiseras till barnfamiljsfattigdom. Materialet för studien är mångsidigt registermaterial och kvalitativt intervjumaterial. Mikrosimulering är ett viktigt verktyg i projektet för att beskriva nuläget och utvärdera förslag till ändringar av den sociala tryggheten. På basis av resultaten av studien lägger vi fram förslag för att förbättra försörjningen för barnfamiljer med små inkomster.

Forskare

Projektperiod

1.3.2023–30.9.2024

Samarbetspartner

Dela den här artikeln

Dela sidan på Twitter Dela sidan på Facebook Dela sidan på LinkedIn