FPA:s faktaportalGå till innehållet

Hur den sociala tryggheten fungerar i ungas olika och föränderliga livssituationer

Publicerad 13.3.2023Ändrad 7.3.2024

Forskningsprojektet sammanställer och jämför den sociala tryggheten för unga med hjälp av systembeskrivningar, statistik och mikrosimuleringsmodeller, särskilt i de nordiska länderna och EU-länderna. Syftet med projektet är att utifrån lagstiftningsändringar och genom statistik och mikrosimulering skapa en helhetsbild av hur den sociala tryggheten för unga har utvecklats under 2000-talet.

Syftet med registerforskningen är att analysera viktiga övergångar och deras bakgrundsfaktorer i systemet för social trygghet för unga 2017–2022. I centrum för analysen står en ung person som måste utforska den djungel som systemet för social trygghet utgör. Utöver helhetsbilden går vi på djupet med problemen i den sociala tryggheten för särskilda grupper, såsom unga med utvecklingsstörning och unga invandrare. Vi analyserar också genom simulering hur en överraskande förändring i livssituationen påverkar de ungas försörjning.

Forskare

Projektperiod

13.3.2023–31.12.2024

Samarbetspartner

Dataskyddsbeskrivning (på finska)

Dela den här artikeln

Dela sidan på Twitter Dela sidan på Facebook Dela sidan på LinkedIn