FPA:s faktaportalGå till innehållet

Forskningshelhet om rehabiliteringens effekter

Publicerad 1.1.2022Ändrad 7.3.2024

Antalet personer som får rehabiliteringstjänster som ordnas av FPA och kostnaderna för rehabiliteringen har ökat under de senaste åren. Tillgången till information som kan tillämpas direkt på kontexten för den rehabilitering som ordnas av FPA är relativt liten. Med tanke på att resurserna är begränsade är denna information ändå väsentlig.

Forskningshelheten om rehabiliteringens effekter omfattar fyra delstudier som granskar effekterna och genomslaget av FPA:s rehabilitering ur olika synvinklar. I helheten ingår tjänster inom såväl yrkesinriktad rehabilitering och rehabilitering enligt prövning som krävande medicinsk rehabilitering. Olika forskningskonstellationer och forskningsmetoder utnyttjas mångsidigt. Den planerade helheten har byggts upp i samarbete med sakkunniga från FPA:s forskning och rehabilitering och inledningsvis studeras distansrehabiliteringens effekter.

Helheten genererar kunskap om effekterna av de rehabiliteringstjänster som FPA ordnar och den skapar en grund för framtida forsknings- och utvecklingsarbete.

Forskare

Projektperiod

1.1.2022–31.12.2025

Dela den här artikeln

Dela sidan på Twitter Dela sidan på Facebook Dela sidan på LinkedIn