FPA:s faktaportalGå till innehållet

Statistik om Kanta-tjänsterna

FPA:s Kanta-tjänster tillhandahåller digitala tjänster för social- och hälsovården, apoteken och medborgarna. Vi statistikför och följer användningen av tjänsterna och mängden data som har lagrats i dem.

Statistik

Mängden data som lagrats i Kanta-tjänsterna

I Kanta-tjänsterna sparas dagligen över två miljoner nya handlingar inom social- och hälsovården. På den här sidan hittar du statistik om antalet patient- och klienthandlingar och recept som har sparats i Kanta-tjänsterna.

Utnyttjande av uppgifterna i Kanta-tjänsterna

Yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården kan i samband med vården eller servicen utnyttja de uppgifter som registrerats i Kanta-tjänsterna. På den här sidan hittar du statistik om hur uppgifterna i Kanta-tjänsterna utnyttjats.

Användningen av MittKanta

Största delen av finländarna använder MittKanta, där man kan se de uppgifter om sig själv som registrerats i Kanta-tjänsterna och ge sitt samtycke till att uppgifterna får lämnas ut. På den här sidan hittar du statistik om antalet användare och om användningsgraden för MittKanta.

Nyckeltal

Nyckeltal för Kanta-tjänsterna

Kanta-tjänsterna används heltäckande inom såväl den offentliga som den privata social- och hälsovården. På den här sidan ser du statistik om hur omfattande användningen av Kanta-tjänsterna är i Finland.