FPA:s faktaportalGå till innehållet

Informationspaket: bostadsbidrag

Publicerad 27.3.2024

FPA betalar bostadsbidrag på bred basis till låginkomsthushåll. Det här informationspaketet redogör för nuläget och den senaste utvecklingen i fråga om bostadsbidragen. I slutet av informationspaketet finns länkar till bland annat FPA:s statistik och forskning kring bostadsbidragen.

Över 400 000 hushåll fick allmänt bostadsbidrag vid utgången av 2023

År 2023 betalade FPA totalt 2 379 miljoner euro i bostadsbidrag. Summan ökade reellt med 1,2 procent från året innan. Utgifterna för det allmänna bostadsbidraget 2023 var 1 684 miljoner euro. 679 miljoner euro betalades i bostadsbidrag för pensionstagare.

Vid utgången av 2023 fick 404 662 hushåll allmänt bostadsbidrag. Antalet mottagarhushåll ökade med 5,9 procent, dvs. cirka 22 400 hushåll, jämfört med utgången av 2022. Andelen arbetande hushåll ökade med 12 procent. Senast mottagarantalet överskred gränsen på 400 000 hushåll var under coronakrisen 2020.

I de hushåll som fick allmänt bostadsbidrag bodde i december 2023 totalt 641 712 personer, dvs. 14,9 procent av befolkningen under 65 år.

Över en tredjedel av mottagarna av allmänt bostadsbidrag är studerande

Vid utgången av 2023 var av mottagarna av det allmänna bostadsbidraget 41 procent studerandehushåll och 31 procent hushåll med arbetslösa personer. Antalet andra än studerandehushåll som fick allmänt bostadsbidrag uppgick till 236 922.

Av de hushåll som fick allmänt bostadsbidrag var 71 procent singelhushåll, 22 procent barnfamiljer, 6 procent parhushåll och 2 procent övriga. Av hushållen bodde 95 procent i hyresbostad.

Det allmänna bostadsbidraget är ett tillfälligt stöd för de flesta

De nya bostadsbidragsperioder som inleddes 2013–2016 varade i genomsnitt cirka 20 månader.

Majoriteten av bostadsbidragstagarna är unga, men för dem avslutas också bostadsbidraget snabbare än för de andra grupperna. För hushållen med en vuxen och barn avslutas bidraget långsammare än för hushållen med ensamboende eller flera vuxna.

Bostadsbidraget skärs ned 2024

År 2024 görs flera ändringar med minskande inverkan i det allmänna bostadsbidraget. Ersättningsprocenten sänks från nuvarande 80 till 70 procent och maximiboendeutgifterna i Helsingfors sänks till samma nivå som för den övriga huvudstadsregionen. Dessutom höjs bassjälvrisken och förvärvsinkomstavdraget slopas. Läs mer om ändringarna i det allmänna bostadsbidraget på FPA:s webbplats.

Utgifterna för det allmänna bostadsbidraget ökade på 2010-talet till följd av lagändringar. Det allmänna bostadsbidraget reformerades 2015 och utgifterna för bostadsbidraget ökade efter lagändringen. Lagändringen förenklade bidraget, lindrade villkoren för beviljande och ökade antalet mottagare.

År 2017 ökade utgifterna för det allmänna bostadsbidraget med 16,6 procent, då merparten av de studerande övergick från studiestödets bostadstillägg till allmänt bostadsbidrag i augusti 2017. Utgifterna ökade också 2018, då de studerande omfattades av det allmänna bostadsbidraget under hela året. Övergången till det allmänna bostadsbidraget förbättrade stödet för boende för majoriteten av de studerande, och därför var ökningen av kostnaderna för det allmänna bostadsbidraget större än kostnaderna för det tidigare bostadstillägget.

De bostadsbidrag som FPA betalar ut är allmänt bostadsbidrag, bostadsbidrag för pensionstagare, bostadstillägg i samband med studiestöd och bostadsunderstöd i samband med militärunderstöd. Boendeutgifterna beaktas också vid beviljandet av grundläggande utkomststöd.

Mer om bostadsbidrag och forskning i dem

Dela den här artikeln

Dela sidan på Twitter Dela sidan på Facebook Dela sidan på LinkedIn