Siirry sisältöön

Uutiset

Lasten kotihoidon tuen käyttö väheni edelleen vuonna 2022 – Kelan tilastollinen vuosikirja kokoaa tiedot sosiaaliturvasta viime vuonna

Kelan maksoi kotihoidon tukea vajaalle 80 000 henkilölle vuonna 2022. Puolet alle kouluikäisistä lapsista oli vuoden lopussa kunnallisessa päiväkodissa. Tiedot löytyvät Kelan tilastollisesta vuosikirjasta 2022.
Julkaistu: 30.11.2023

Opintolainan korkoavustuksen saajien määrä ja menot moninkertaistuivat – Kelan opintoetuustilasto 2022/23 on julkaistu

Kelan maksaman korkoavustuksen saajamäärä ja maksettujen korkoavustusten määrä kasvoivat lukuvuonna 2022–2023 jyrkästi edelliseen lukuvuoteen verrattuna. Opintotuen saajien määrä säilyi lähes ennallaan, ja opintolainaa nosti hieman aiempaa harvempi. Tiedot käyvät ilmi Kelan tuoreesta opintoetuustilastosta.
Julkaistu: 29.11.2023

Perinteisten kansantautien osuus pitkistä sairauspoissaoloista on enää kolmasosa aiemmasta

Sydän- ja verisuonitautien, ruoansulatuselinten sairauksien sekä hengityselinten sairauksien aiheuttamien pitkien sairauspoissaolojen osuus on enää kolmasosa vuoden 1970 tasosta. Kehityksen taustalla ovat muutokset elintavoissa, elinoloissa ja työn luonteessa.
Julkaistu: 23.11.2023

Kelan tutkimusblogi

Toimeentulotuen asiakkaat saavat terveysperusteisia etuuksia yleisemmin kuin muu väestö

Perustoimeentoimeentulotuen saajilla on muuta väestöä suurempi todennäköisyys saada useimpia Kelan maksamia terveysperusteisia etuuksia. Perustoimeentulotuen siirtäminen kunnilta Kelan hoidettavaksi vahvisti toimeentulotuen asiakkuuden ja terveysperusteisten etuuksien saamisen välistä yhteyttä.
Julkaistu: 1.12.2023

Toimeentulotuen saajat käyttävät muuta väestöä yleisemmin julkisia terveyspalveluita

Toimeentulotuen saajat käyttivät muuta väestöä yleisemmin erilaisia julkisia terveyspalveluita mutta harvemmin yksityisiä ja työterveyspalveluita. Kaikkiaan eri tahojen järjestämiä avoterveyspalveluita käytti toimeentulotuen saajista suunnilleen yhtä suuri osuus kuin muusta väestöstä.
Julkaistu: 1.12.2023

Etäkuntoutuksessa asiakkaalle ja läheisille siirtyy uusia vastuita, mutta yhteys arkiympäristöön vahvistuu

Etäkuntoutuksen kehittämisessä tulisi ymmärtää avomuotoisen yksilöterapian (esim. fysio- ja puheterapian) toteutukseen vaikuttavia sekä sosiaalisia että teknisiä ominaisuuksia. Etäyhteys muuttaa terapiaympäristöä, minkä vuoksi aiemmat tavat toteuttaa terapiaa eivät aina toimi samalla tavalla kuin kasvokkaisessa terapiassa.
Julkaistu: 28.11.2023

Ajankohtaista

Suomalaisista neljä viidestä sai viime vuonna Kelan etuuksia – eniten etuuksia maksettiin kolmekymppisille

Suomessa asuville maksettiin vuoden 2022 aikana Kelan etuuksia keskimäärin noin 2 730 euroa henkeä kohti. Euromääräisesti eniten etuuksia maksettiin 30–39-vuotiaille, kerrotaan Kelan tilastokatsauksessa Euroopan tilastopäivänä.
Julkaistu: 20.10.2023

Hyvinvointialueiden tietopaketti kokoaa tiedot Kelan etuuksien käytöstä hyvinvointialueittain

Kuinka suuri osa hyvinvointialueen väestöstä saa perustoimeentulotukea, työkyvyttömyyseläkettä tai sairaanhoitokorvauksia? Päivitetty Hyvinvointialueiden tietopaketti kertoo, miten Kelan etuuksia maksetaan hyvinvointialueilla.
Julkaistu: 22.5.2023

Kelan tietotilinpäätös 2022 on julkaistu

Tietotilinpäätös kokoaa Kelan tietotoiminnan helposti hahmotettavaan ja vertailtavaan muotoon.
Julkaistu: 11.5.2023

Tapahtumat

Tapahtumat

Kelan tietopalvelut järjestää vuoden aikana useita tapahtumia. Suurin osa näistä on Kelan tutkimusyksikön seminaareja ja webinaareja erilaisista ajankohtaisista tutkimuskysymyksistä.