Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Uutiset

90 prosenttia palkansaajista oli työterveydenhuollon piirissä vuonna 2022 – lähes kaikki saivat työterveyspalvelunsa lääkärikeskuksista

Vuonna 2022 keskimääräiset kustannukset olivat työterveyshuollon piiriin kuuluvaa työntekijää kohti 487 euroa ja korvaukset 208 euroa. Tiedot selviävät Kelan työterveyshuoltotilastosta 2022.
Julkaistu: 26.6.2024

Kelan taskutilasto 2024 on julkaistu

Taskutilastosta löytyvät keskeisimmät luvut Kelan maksamista etuuksista. Julkaisu sisältää myös arvion kuluvan vuoden etuusmenoista.
Julkaistu: 13.6.2024

Isien osuus vanhempainpäivärahapäivistä nousi vajaaseen 16 prosenttiin vuonna 2023

Miehille korvattujen vanhempainrahapäivien määrä kasvoi 3,4 prosenttiyksikköä edellisvuoteen verrattuna. Myös osittaisen vanhempainrahan suosio on kasvanut, selviää Kelan lapsiperhe-etuustilastosta 2023.
Julkaistu: 12.6.2024

Kelan tutkimusblogi

Sote-ammattilaiset etsivät Kela-tietoa monista lähteistä – yhtenäistämällä koulutustoimintaa Kela voisi vastata tarpeisiin paremmin

Sote-ammattilaiset pitävät Kelan tuottamaa palveluihin ja etuuksiin liittyvää koulutusta tärkeänä ja merkityksellisenä. Kela-tietoa sote-ammattilaisille -projektissa kehitetyt käytännöt ovat sujuvoittaneet koulutusten järjestämistä. Projekti ja siihen liittyvä tutkimus jatkuvat vuoden 2024 loppuun.
Julkaistu: 13.6.2024

Kela-siirto madalsi kynnystä hakea perustoimeentulotukea

Hallitus suunnittelee parhaillaan toimeentulotuen kokonaisuudistusta. Vastajulkaistussa tutkimusartikkelissa tarkastelemme edellistä uudistusta ja sille asetettujen tavoitteiden toteutumista. Edellinen uudistus toivotusti madalsi tuen hakemisen kynnystä ja lisäsi tukea saavien määrää siihen oikeutettujen ihmisten joukossa, mutta vähensi samalla tukikuukausien määrää.
Julkaistu: 6.6.2024

Viidennes sairauspäivärahaa saaneista jäi uudestaan sairauspäivärahalle eri sairauden perusteella kahden vuoden kuluessa

Sairauspäivärahalle jääneistä viidennes sai kahden vuoden aikana etuutta vähintään kahdessa jaksossa, jotka myönnettiin eri sairauksien perusteella, ilmenee tuoreesta tutkimuksestamme. Jos sairausperuste vaihtui, oli useimmin kyse mielenterveyden häiriöihin tai tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin kuuluvista diagnoosiryhmistä. Osalla pitkittynyt sairauspoissaolo on voinut itsessään heikentää työkykyä entisestään. Usein eri sairausperusteella myönnetyt jaksot näyttävät selittyvän sattumalla.
Julkaistu: 29.5.2024

Ajankohtaista

Tietopaketti: Sosiaaliturvamuutosten seuranta

Kela maksaa toimeentuloa turvaavia etuuksia. Vuonna 2024 etuuksiin on tullut hallitusohjelman myötä useita muutoksia. Tässä tietopaketissa seurataan Kelan tilastotietojen avulla työttömyystuen, yleisen asumistuen ja perustoimeentulotuen saajamäärien ja maksettujen etuuksien kehitystä kuukausittain.
Julkaistu: 14.6.2024

Yksityislääkärin vastaanoton kustannuksia korvattiin tammi–toukokuussa 2024 lähes 36 miljoonalla eurolla

Tammi–toukokuussa 2024 yksityislääkärin vastaanoton kustannuksista maksettiin korvauksia vajaa 22 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Korvausta saaneiden määrä kasvoi maltillisesti. Yksityisen sairaanhoidon Kela-korvausten kertasummat suurenivat 1.1.2024.
Julkaistu: 20.5.2024

Yksityiset lääkäripalvelut ovat kallistuneet, kertoo Kelan uusi sovellus – alueelliset erot hinnoissa merkittäviä

Kela on julkaissut avoimesti käytettävän verkkosovelluksen, jossa voi vertailla yksityisen terveydenhuollon hintoja. Tiedoista ilmenee, että tietyt palvelut ovat kallistuneet huomattavasti enemmän kuin toiset. Hintaerot ovat alueiden välillä merkittävät. Sovelluksen tiedot eivät sisällä palvelumaksuja.
Julkaistu: 2.5.2024

Tapahtumat

Tapahtumat

Kelan tietopalvelut järjestää vuoden aikana useita tapahtumia. Suurin osa näistä on Kelan tutkimusyksikön seminaareja ja webinaareja erilaisista ajankohtaisista tutkimuskysymyksistä.