Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Uutiset

Lääkekorvaukset kasvoivat vuonna 2023, mutta aiempaa maltillisemmin

Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat jälleen vuonna 2023, vaikka kasvuvauhti oli edellisvuosia maltillisempi. Korvausjärjestelmässä oleva lääkevalikoima kallistuu, koska uudet lääkkeet ovat aiempaa kalliimpia. Toisaalta tehty taksamuutos alensi lääkkeiden hintoja. Myös aktiivisella hintakilpailulla voidaan taittaa kustannusten kasvua.
Julkaistu: 23.2.2024

Yleisen asumistuen saajia oli viime vuonna enemmän kuin koskaan aiemmin

Vuonna 2023 yleistä asumistukea sai suurempi määrä ruokakuntia kuin minään aiempana vuonna, jona tukea on maksettu. Erityisesti kasvoivat työssä käyvien asumistuen saajien ja heille maksettujen etuuksien yhteenlaskettu määrä.
Julkaistu: 1.2.2024

Kelan gradupalkintoa voi hakea vuonna 2023 hyväksytylle sosiaaliturva-aiheiselle opinnäytetyölle

Kela myöntää ensimmäistä kertaa palkinnon ansiokkaalle pro gradu -työlle tai maisterintutkielmalle. Palkinnon arvo on 2 000 euroa. Palkintoa tulee hakea viimeistään 28.3.2024.
Julkaistu: 1.2.2024

Kelan tutkimusblogi

Sosiaalibarometri 2023: Kelan ja hyvinvointialueiden yhteistyö, digitalisaatio ja sosiaaliturvan taso

Kelan esihenkilöillä ja toimihenkilöillä oli sekä yhteneviä että eriäviä mielipiteitä Sosiaalibarometrissä 2023. Kaikki vastaukset pyrkivät kuitenkin ennakoimaan, miten asiakkaiden kohtaamiset sekä asiakkaiden etuudet ja palvelut toimisivat nykyistä paremmin.
Julkaistu: 21.2.2024

Kelan asiantuntijalääkärit: lääkärinlausuntojen puutteet vaikeuttavat ammatillisen kuntoutuksen tarpeen arviointia

Asiantuntijalääkäreiden mukaan erityisesti lääkärinlausuntojen laatuun, asiakkaiden kuntoutusmotivaation herättämiseen ja toimijoiden väliseen yhteistyöhön tulee panostaa entistä enemmän Kelan ammatilliseen kuntoutukseen ohjautumisen prosesseissa.
Julkaistu: 15.2.2024

Vain hyvin harva työkyvyttömistä työttömistä pääsee kiinni vakiintuneeseen työhön

Työkyvyttömät työttömät osoittautuivat työmarkkinapolkujensa osalta moninaiseksi joukoksi. Suurella osalla näytti olevan heikot mahdollisuudet ansiotyöhön siirtymiseen seuraavina vuosina.
Julkaistu: 13.2.2024

Ajankohtaista

Kelan tutkimusrahoitusta voi hakea 8.1.–23.2.2024

Kelan kohdennetun tutkimusrahoituksen hakuaika on 8.1.–23.2.2024. Tänä vuonna rahoitusta voi hakea viittä eri aihetta käsitteleviin tutkimuksiin.
Julkaistu: 8.1.2024

Suomalaisista neljä viidestä sai viime vuonna Kelan etuuksia – eniten etuuksia maksettiin kolmekymppisille

Suomessa asuville maksettiin vuoden 2022 aikana Kelan etuuksia keskimäärin noin 2 730 euroa henkeä kohti. Euromääräisesti eniten etuuksia maksettiin 30–39-vuotiaille, kerrotaan Kelan tilastokatsauksessa Euroopan tilastopäivänä.
Julkaistu: 20.10.2023

Hyvinvointialueiden tietopaketti kokoaa tiedot Kelan etuuksien käytöstä hyvinvointialueittain

Kuinka suuri osa hyvinvointialueen väestöstä saa perustoimeentulotukea, työkyvyttömyyseläkettä tai sairaanhoitokorvauksia? Päivitetty Hyvinvointialueiden tietopaketti kertoo, miten Kelan etuuksia maksetaan hyvinvointialueilla.
Julkaistu: 22.5.2023

Tapahtumat

Tapahtumat

Kelan tietopalvelut järjestää vuoden aikana useita tapahtumia. Suurin osa näistä on Kelan tutkimusyksikön seminaareja ja webinaareja erilaisista ajankohtaisista tutkimuskysymyksistä.