Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Uutiset

Kelan gradupalkinto Tarja Toloselle toimeentulotukeen liittyvää tiedonvaihtoa koskevasta tutkielmasta

Kelan gradupalkinto on myönnetty tänä vuonna yhteiskuntatieteiden maisteri Tarja Toloselle. Tolonen tutki opinnäytetyössään Kelan ja sosiaalihuollon välistä tiedonvaihtoa ja tiedon hyödyntämistä.
Julkaistu: 24.5.2024

Korkotason nousu näkyy myös Kelan maksamissa sotilasavustuksissa

Kelan vuonna 2023 varusmies- tai siviilipalvelusta suorittaville korvaamien opintolainen korojen summa yli kymmenkertaistui edellisvuodesta. 
Julkaistu: 22.5.2024

Tutkimus: Isät hoitavat pieniä lapsia yhä itsenäisemmin, ja isän perhevapaa lyhentää äidin kotihoidon tuen käyttöä

Isät perustelevat perhevapaiden käyttöä sillä, että vanhemmuus on yhteinen asia. Työpaikoilla suhtaudutaan pääosin myönteisesti perhevapaiden käyttöön ja työelämän joustot helpottavat työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Erityisesti äitien sosioekonominen asema ja kotihoidon tuen käyttö määrittävät vahvasti isien perhevapaiden käyttöä.
Julkaistu: 20.5.2024

Kelan tutkimusblogi

Viidennes sairauspäivärahaa saaneista jäi uudestaan sairauspäivärahalle eri sairauden perusteella kahden vuoden kuluessa

Sairauspäivärahalle jääneistä viidennes sai kahden vuoden aikana etuutta vähintään kahdessa jaksossa, jotka myönnettiin eri sairauksien perusteella, ilmenee tuoreesta tutkimuksestamme. Jos sairausperuste vaihtui, oli useimmin kyse mielenterveyden häiriöihin tai tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin kuuluvista diagnoosiryhmistä. Osalla pitkittynyt sairauspoissaolo on voinut itsessään heikentää työkykyä entisestään. Usein eri sairausperusteella myönnetyt jaksot näyttävät selittyvän sattumalla.
Julkaistu: 29.5.2024

Omakuntoutuksen käsite korostaa asiakkaan aktiivista roolia

Omakuntoutusta esiintyy tutkimuksemme alustavien tulosten perusteella kaikissa tarkastelemissamme Kelan kuntoutuspalveluissa. Kaikki kuntoutuksen ammattilaiset eivät tunnista käsitettä, mutta omakuntoutuksen määritelmään sopivat toimintatavat ovat yleisiä ja ammattilaisten mielestä keskeisiä kuntoutumiselle. Asiakkaan motivoiminen on ammattilaisten mukaan keskeinen edellytys omakuntoutuksen onnistumiselle.
Julkaistu: 27.5.2024

Poikien ADHD-lääkkeiden käyttö Suomessa yleistyy edelleen – alueelliset erot käytössä ovat selkeitä

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön (ADHD) lääkkeiden käyttö on Suomessa yleisintä 10–12-vuotiailla pojilla. Väestötasolla yleisyys on jo ylittänyt 10 prosentin rajan, Itä-Suomessa ja Lapissa jopa yli 15 prosenttia. Lisäksi ADHD-lääkkeiden käyttö on yleisempää loppuvuodesta syntyneillä pojilla kuin alkuvuodesta syntyneillä. Joka viidennellä loppuvuodesta syntyneellä etelä-savolaisella, pohjois-savolaisella ja pohjois-karjalaisella 10–12-vuotiaalla pojalla vähintäänkin kokeiltiin ADHD-lääkehoitoa vuonna 2023.
Julkaistu: 22.5.2024

Ajankohtaista

Yksityiset lääkäripalvelut ovat kallistuneet, kertoo Kelan uusi sovellus – alueelliset erot hinnoissa merkittäviä

Kela on julkaissut avoimesti käytettävän verkkosovelluksen, jossa voi vertailla yksityisen terveydenhuollon hintoja. Tiedoista ilmenee, että tietyt palvelut ovat kallistuneet huomattavasti enemmän kuin toiset. Hintaerot ovat alueiden välillä merkittävät. Sovelluksen tiedot eivät sisällä palvelumaksuja.
Julkaistu: 2.5.2024

Aiempaa harvempi nosti opintolainaa vuonna 2023, mutta keskimääräinen laina nousi

Vuonna 2023 opintolainaa nostaneiden määrä laski edellisvuodesta ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen. Inflaation vaikutus huomioiden keskimääräinen lainasumma nousi hieman edellisvuodesta. Naiset nostavat vuosittain opintolainaa enemmän kuin miehet. 
Julkaistu: 14.5.2024

Tammi–huhtikuussa 2024 yksityislääkärin vastaanoton kustannuksia korvattiin yli 940 000 henkilölle

Yksityislääkärin vastaanoton kustannuksista korvauksia saaneiden määrä oli tammi-huhtikuussa 2024 lähes kaikilla hyvinvointialueilla suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Korvauksia myös maksettiin enemmän. Yksityisen sairaanhoidon Kela-korvausten kertasummat suurenivat 1.1.2024.
Julkaistu: 20.5.2024

Tapahtumat

Tapahtumat

Kelan tietopalvelut järjestää vuoden aikana useita tapahtumia. Suurin osa näistä on Kelan tutkimusyksikön seminaareja ja webinaareja erilaisista ajankohtaisista tutkimuskysymyksistä.