Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Datasovellukset

Kelan datasovellukset visualisoivat tietoa helposti ymmärrettävään muotoon. Syvenny sovellusten avulla sinua kiinnostavaan aiheeseen tai tarkastele alueiden välisiä eroja.

Alueelliset vertailut

Hyvinvointialueiden tietopaketti

Hyvinvointialueiden tietopaketissa voit vertailla Kelan etuuksien jakautumista hyvinvointialueittain vuositasolla. Voit tarkastella esimerkiksi saajien määriä ja väestöosuuksia tai maksettuja euroja.

Kansallinen terveysindeksi

Kansallisen terveysindeksin avulla voit tarkastella, kuinka väestön terveys ja työkyky vaihtelevat kuntien ja hyvinvointialueiden välillä eri mittareilla.

Alueen tilannekuva

Alueen tilannekuvasta löydät kuukausittain päivittyviä tietoja Kelan etuuksien saajista ja maksetuista etuuksista hyvinvointialueilla ja kunnissa.

Työllisyyden kuntakokeilujen tilannekuva

Työllisyyden kuntakokeilujen tilannekuvassa voit tarkastella perustoimeentulotuen, kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen ja ammatillisen kuntoutuksen saajien määriä kuntakokeilualueilla.

Yksityisen terveydenhuollon hintatiedot

Yksityisen terveydenhuollon hintatiedot -sovelluksessa voi vertailla yksityisten lääkäripalveluiden mediaanihintoja hyvinvointialueittain.

Lääkkeet

Reseptilääkkeiden ostot ATC-luokittain

Sovelluksella voit vertailla reseptilääkkeiden kustannuksia, ostomääriä ja ostajien määriä viikkotasolla ATC-luokituksen tasoilla 1–5. Voit tarkastella koko Suomea tai vertailla hyvinvointialueita.

Avo- ja laitoshoidon lääkeaineiden kustannusten vertailu

Sovelluksella voit tarkastella, minkä reseptilääkkeiden kustannukset ovat kasvaneet tai vähentyneet eniten koko maassa ja sairaanhoitopiireittäin. Voit tarkastella avohoidon tai laitoshoidon kustannusten muutosta.

Kansansairauksien lääkkeiden erityiskorvaukset ja kulutus

Sovelluksella voit tarkastella tavallisimpien kansansairauksien lääkkeiden erityiskorvauksia ja kulutusta hyvinvointi- tai yhteistyöalueittain.

Lapsiperheet

Perhevapaavertailu

Perhevapaavertailussa voit tarkastella, miten perhevapaiden jakaminen eri tavoilla vanhempien välillä vaikuttaa lapsiperheen brutto- ja nettotuloihin.