Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Kelan tutkimusblogi

Tutkimusblogissa Kelan tutkijat ja vierailijat kirjoittavat tutkimuksistaan tiiviisti ja yleistajuisesti. Tutkimusblogissa julkaistaan myös tutkijoiden ajankohtaisia katsauksia eri aiheista sekä tutkijoiden näkemyksellisempiä kirjoituksia.

Uusimmat tutkimusblogit

Poikien ADHD-lääkkeiden käyttö Suomessa yleistyy edelleen – alueelliset erot käytössä ovat selkeitä

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön (ADHD) lääkkeiden käyttö on Suomessa yleisintä 10–12-vuotiailla pojilla. Väestötasolla yleisyys on jo ylittänyt 10 prosentin rajan, Itä-Suomessa ja Lapissa jopa yli 15 prosenttia. Lisäksi ADHD-lääkkeiden käyttö on yleisempää loppuvuodesta syntyneillä pojilla kuin alkuvuodesta syntyneillä. Joka viidennellä loppuvuodesta syntyneellä etelä-savolaisella, pohjois-savolaisella ja pohjois-karjalaisella 10–12-vuotiaalla pojalla vähintäänkin kokeiltiin ADHD-lääkehoitoa vuonna 2023.
Julkaistu: 22.5.2024

Sotilasavustuksella tuetaan nykyisin pääosin asumista – perheen perustaa yhä harvempi

Suomen asevelvollisista liki 10 000 sai yhteensä noin 20,0 miljoonaa euroa sotilasavustusta vuonna 2023. Summa on ollut kasvussa viime vuosina, mutta on selvästi pienempi kuin vuoden 2010 huipun tienoilla. Valtaosa avustuksesta menee nykyisin asumisen tukemiseen. Lainakorkojen nousun vuoksi opintolainojen korkoja maksettiin vuonna 2023 noin 180 000 euroa, kun vuonna 2022 summa oli vain runsaat 13 000 euroa. Sotilasavustus on suhteellisesti yleisempää palvelukseen astuneilla naisilla kuin miehillä.
Julkaistu: 22.5.2024

Mielenterveyden häiriöistä johtuvien sairauspoissaolojen kasvu jatkuu – kehityksen taustalla useita yhtä aikaa vaikuttavia tekijöitä

Mielenterveyden häiriöstä johtuvat sairauspoissaolot ovat yleistyneet lähes yhtäjaksoisesti jo usean vuoden ajan. Mielenterveysperusteista sairauspäivärahaa saavat useimmin noin kolmekymppiset naiset. Ahdistuneisuushäiriöistä johtuvat sairauspoissaolot ovat viime vuosina jatkaneet kasvuaan samalla kun masennuksesta johtuvien poissaolojen kasvu näyttäisi tyrehtyneen.
Julkaistu: 13.5.2024