Siirry sisältöön

Kelan tutkimusblogi

Tutkimusblogissa Kelan tutkijat ja vierailijat kirjoittavat tutkimuksistaan tiiviisti ja yleistajuisesti. Tutkimusblogissa julkaistaan myös tutkijoiden ajankohtaisia katsauksia eri aiheista sekä tutkijoiden näkemyksellisempiä kirjoituksia.

Uusimmat tutkimusblogit

Sotiemme veteraanien toimeentulo ja tuki vuodesta 1940 nykypäivään

Sotiemme 1939–1945 veteraaneja oli vuoden 2023 syyskuussa 2 271 Kelan etuuksien saajina, joista naisia oli 58 %. Enimmillään heitä oli noin 267 000 henkilöä 1980-luvun lopussa. Veteraaneja on tuettu taloudellisesti ainakin 38 miljardilla eurolla, josta Kela on maksanut 1970-luvulta lähtien vajaa 8 miljardia.
Julkaistu: 4.12.2023

Toimeentulotuen asiakkaat saavat terveysperusteisia etuuksia yleisemmin kuin muu väestö

Perustoimeentoimeentulotuen saajilla on muuta väestöä suurempi todennäköisyys saada useimpia Kelan maksamia terveysperusteisia etuuksia. Perustoimeentulotuen siirtäminen kunnilta Kelan hoidettavaksi vahvisti toimeentulotuen asiakkuuden ja terveysperusteisten etuuksien saamisen välistä yhteyttä.
Julkaistu: 1.12.2023

Toimeentulotuen saajat käyttävät muuta väestöä yleisemmin julkisia terveyspalveluita

Toimeentulotuen saajat käyttivät muuta väestöä yleisemmin erilaisia julkisia terveyspalveluita mutta harvemmin yksityisiä ja työterveyspalveluita. Kaikkiaan eri tahojen järjestämiä avoterveyspalveluita käytti toimeentulotuen saajista suunnilleen yhtä suuri osuus kuin muusta väestöstä.
Julkaistu: 1.12.2023