Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Kelan tutkimusblogi

Tutkimusblogissa Kelan tutkijat ja vierailijat kirjoittavat tutkimuksistaan tiiviisti ja yleistajuisesti. Tutkimusblogissa julkaistaan myös tutkijoiden ajankohtaisia katsauksia eri aiheista sekä tutkijoiden näkemyksellisempiä kirjoituksia.

Uusimmat tutkimusblogit

Sote-ammattilaiset etsivät Kela-tietoa monista lähteistä – yhtenäistämällä koulutustoimintaa Kela voisi vastata tarpeisiin paremmin

Sote-ammattilaiset pitävät Kelan tuottamaa palveluihin ja etuuksiin liittyvää koulutusta tärkeänä ja merkityksellisenä. Kela-tietoa sote-ammattilaisille -projektissa kehitetyt käytännöt ovat sujuvoittaneet koulutusten järjestämistä. Projekti ja siihen liittyvä tutkimus jatkuvat vuoden 2024 loppuun.
Julkaistu: 13.6.2024

Kela-siirto madalsi kynnystä hakea perustoimeentulotukea

Hallitus suunnittelee parhaillaan toimeentulotuen kokonaisuudistusta. Vastajulkaistussa tutkimusartikkelissa tarkastelemme edellistä uudistusta ja sille asetettujen tavoitteiden toteutumista. Edellinen uudistus toivotusti madalsi tuen hakemisen kynnystä ja lisäsi tukea saavien määrää siihen oikeutettujen ihmisten joukossa, mutta vähensi samalla tukikuukausien määrää.
Julkaistu: 6.6.2024

Viidennes sairauspäivärahaa saaneista jäi uudestaan sairauspäivärahalle eri sairauden perusteella kahden vuoden kuluessa

Sairauspäivärahalle jääneistä viidennes sai kahden vuoden aikana etuutta vähintään kahdessa jaksossa, jotka myönnettiin eri sairauksien perusteella, ilmenee tuoreesta tutkimuksestamme. Jos sairausperuste vaihtui, oli useimmin kyse mielenterveyden häiriöihin tai tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin kuuluvista diagnoosiryhmistä. Osalla pitkittynyt sairauspoissaolo on voinut itsessään heikentää työkykyä entisestään. Usein eri sairausperusteella myönnetyt jaksot näyttävät selittyvän sattumalla.
Julkaistu: 29.5.2024