Siirry sisältöön

Kelan tutkimusblogi

Tutkimusblogissa Kelan tutkijat ja vierailijat kirjoittavat tutkimuksistaan tiiviisti ja yleistajuisesti. Tutkimusblogissa julkaistaan myös tutkijoiden ajankohtaisia katsauksia eri aiheista sekä tutkijoiden näkemyksellisempiä kirjoituksia.

Uusimmat tutkimusblogit

Toimeentulotuen asiakkaat saavat terveysperusteisia etuuksia yleisemmin kuin muu väestö

Perustoimeentoimeentulotuen saajilla on muuta väestöä suurempi todennäköisyys saada useimpia Kelan maksamia terveysperusteisia etuuksia. Perustoimeentulotuen siirtäminen kunnilta Kelan hoidettavaksi vahvisti toimeentulotuen asiakkuuden ja terveysperusteisten etuuksien saamisen välistä yhteyttä.
Julkaistu: 1.12.2023

Toimeentulotuen saajat käyttävät muuta väestöä yleisemmin julkisia terveyspalveluita

Toimeentulotuen saajat käyttivät muuta väestöä yleisemmin erilaisia julkisia terveyspalveluita mutta harvemmin yksityisiä ja työterveyspalveluita. Kaikkiaan eri tahojen järjestämiä avoterveyspalveluita käytti toimeentulotuen saajista suunnilleen yhtä suuri osuus kuin muusta väestöstä.
Julkaistu: 1.12.2023

Etäkuntoutuksessa asiakkaalle ja läheisille siirtyy uusia vastuita, mutta yhteys arkiympäristöön vahvistuu

Etäkuntoutuksen kehittämisessä tulisi ymmärtää avomuotoisen yksilöterapian (esim. fysio- ja puheterapian) toteutukseen vaikuttavia sekä sosiaalisia että teknisiä ominaisuuksia. Etäyhteys muuttaa terapiaympäristöä, minkä vuoksi aiemmat tavat toteuttaa terapiaa eivät aina toimi samalla tavalla kuin kasvokkaisessa terapiassa.
Julkaistu: 28.11.2023