Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Muutos II -hanke

Julkaistu 1.1.2020Päivitetty 17.10.2023

Muutos II -hankkeessa tutkitaan Kelan kuntoutuksen järjestämistä koskevia uudistuksia: rekisteröitymismenettelyä, tuotteistamista eli uusien palvelukuvausten toteutumista sekä kuntoutukseen ohjaamisen ja hakemisen uusia muotoja. Hankkeen tutkimukset ovat luonteeltaan moninäkökulmaisia ja monimenetelmällisiä implementaatio- eli toimeenpanotutkimuksia. 

Muutos II -hankkeessa on kaksi laajaa tutkimuskokonaisuutta: rekisteröitymismenettelyn tutkimus eli REKKU-tutkimus ja NUOTTI-valmennuksen toteutumisen tutkimus. Molempiin tutkimuskokonaisuuksiin sisältyy useita, eri tutkijaryhmien toteuttamia osatutkimuksia. 

REKKU-tutkimuksen kokonaisuudessa on kaksi osatutkimusta: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) ja Kelan tutkimuksen toteuttama Uusien palvelukuvausten mukaisten kuntoutusten toteutus ja toimeenpano -osatutkimus ja Hinnat ja markkinat –tutkimus, joka tehdään Kelan tutkimusyksikössä. 

NUOTTI-valmennuksen toteutuminen -tutkimuskokonaisuudessa on kolme osatutkimusta: Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) tutkii palveluun ohjautumista, sen toteutumista ja vaikutuksia, Kelan tutkimus tutkii palvelun hakemista ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) Kuntoutusinstituutti tutkii palvelun suullisessa hakemisessa tapahtuvaa vuorovaikutusta.

Osatutkimukset

Tutkijat

Hankkeen kesto

1.1.2020–31.12.2023

Yhteistyötahot