Siirry sisältöön
Tietotarjotin
Seppänen-Järvelä.

Riitta Seppänen-Järvelä

tutkimuspäällikkö, tutkimusyksikkö

Esittely

Toimin tutkimuspäällikkönä Kelan tutkimusyksikössä. Tutkimusalueeni liittyy kuntoutuspalveluiden toimeenpanoon, kehittämiseen ja arviointiin. Olen johtanut ja koordinoinut laajoja hankekokonaisuuksia, kuten Muutos I-hanketta (2015-2019), jossa tutkittiin Kelan kuntoutuksen muutosten vaikutuksia asiakkaille. Uusin tutkimusalue Muutos II-hankkeessa koskee Kelan kuntoutuksen järjestämistä koskevia uudistuksia.

Asiantuntemus

 • kuntoutus
 • arviointi- ja implementaatiotutkimus
 • monimenetelmällisyys
 • laadulliset tutkimusmenetelmät

Käynnissä olevat hankkeet

 • Muutos II-hanke:
  • Rekisteröitymismenettelyn tutkimus; Sydänkuntoutuskurssien ja Omaväylä-kuntoutuksen toteutuminen
  • NUOTTI-valmennuksen toteutuminen

Julkaisut

 • Heinonen A, Karhula M, Nenonen M, Melkas S, Rantakokko S, Saltychev M, Seppänen-Järvelä R, Stenberg J-H. Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumi. Työryhmä 3. Kuntoutuksen tutkimuksen tilannekuva. Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö, 2022.
 • Autti-Rämö I, Poutiainen E, Seppänen-Järvelä R. Kuntoutuksen tutkimus ja vaikutusten arviointi. Julkaisussa: Autti-Rämö I, Salminen A-L, Rajavaara M, Melkas S. toim. Kuntoutuminen. Helsinki: Duodecim, 2022.
 • Ylisassi H, Rajavaara M, Seppänen-Järvelä R. Työn muutokset ja työkykykäsitykset kuntoutuksen lähtökohtina. Julkaisussa: Autti-Rämö I, Salminen A-L, Rajavaara M, Melkas S. toim. Kuntoutuminen. Helsinki: Duodecim, 2022.
 • Paavonen A-M, Seppänen-Järvelä R. Kelan ammatillisen kuntoutuksen koulutuskokeilu. Toteutuminen, kohderyhmä ja koetut hyödyt. Työpapereita 161. Helsinki: Kela, 2021.
 • Pesonen S, Juvonen-Posti P, Ristimäki H-L, Weiste E, Koskela I, Ruusuvuori J, Seppänen-Järvelä R. Yhteistoimijuus työterveysneuvottelussa. Kuntoutus 2021; 44 (3): 5-19.
 • Heino P, Mäkinen J, Seppänen-Järvelä R. Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen lainmuutoksen vaikutus kuntoutuksen kohdentumiseen. Rekisteritutkimus vuosien 2014, 2016 ja 2017 kuntoutuspäätöksistä. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 23, 2020.
 • Åkerblad K, Haapakoski K, Seppänen-Järvelä. Integrative Strategies in Mixed Methods Research. Journal of Mixed Methods Research, 2020, 1-19.
 • Ukkola I, Seppänen-Järvelä R. Täsmätietoa täsmätutkimuksella. Muutos-hankkeen arviointi. Työpapereita 14. Helsinki: Kela, 2020.
 • Seppänen-Järvelä R, Åkerblad L, Haapakoski K. Monimenetelmällisen tutkimuksen integroivat strategiat. Yhteiskuntapolitiikka 2019; 3: 333–340.
 • Karhula M, Heiskanen T, Seppänen-Järvelä R. Kelan tuki- ja liikuntaelinsairauksien-kuntoutuksen toteutuminen kuntoutujan ja kuntoutuksen palveluntuottajan näkökulmista. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 16, 2019.
 • Mäkinen J, Seppänen-Järvelä R. Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen lainmuutos arviointi- ja ratkaisutyön asiantuntijoiden näkökulmasta. Työpapereita 148. Helsinki: Kela, 2019.
 • Seppänen-Järvelä R, Mäkinen J. Osakuntoutusrahan käyttö ja kuntoutujien kokemukset. Kuntoutus 2019; 2: 18–23.
 • Lankila J, Seppänen-Järvelä R. Ikääntyneet työttömät takaisin työelämään. Tukikeinoja kuntoutuksesta. Työpapereita 146. Helsinki: Kela, 2019.
 • Vataja K, Seppänen-Järvelä R. Kokeilut kehittämisotteena - mitä uutta ja erilaista? Hallinnon tutkimus 2018; 3: 261-265.
 • Seppänen-Järvelä R. Kuntoutus osana työkykyjohtamista. Kuntoutus 2018; 1: 5-16.
 • Seppänen-Järvelä R. (toim.) Monimenetelmällisyys kuntoutuksen tutkimuksessa. Havaintoja ja kokemuksia Muutos-hankkeen tutkimuksista. Työpapereita 144. Helsinki: Kela, 2018.
 • Tuusa M, Seppänen-Järvelä R, Henriksson M, Juvonen-Posti P, Pesonen S, Syrjä V, Savinainen M. Yhteistoiminta ja toimijuus kuntoutumista edistävinä vaikutusmekanismeina. Teoksessa: Sosiaalinen kuntoutuksessa. Jari Lindh, Kristiina Härkäpää & Kaisa Kostamo-Pääkkö. Rovaniemi: Lapland University Press, 2018: 125-148.
 • Seppänen-Järvelä R. Monimuotoinen implementaatiotutkimus. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2017; 2: 151-154.

Blogikirjoituksia

 • Seppänen-Järvelä R & Karhula M. Oma väylä -kuntoutuksen nuori asiakas haluaa vahvistusta arjen hallintaan ja sosiaalisiin taitoihin. Blogikirjoitus, Kelan tutkimusblogi 21.2.2022.
 • Seppänen-Järvelä R, Saukkonen S, Karhula M. Asiakas haluaa sydänkuntoutuksesta tietoa ja tukea elämäntapamuutokseen. Blogikirjoitus, Kelan tutkimusblogi 4.1.2022.
 • Seppänen-Järvelä R, Karhula M. REKKU-kokeilussa kuntoutuspalveluiden tarjouskilpailu korvataan rekisteröitymismenettelyllä. Blogikirjoitus, Kelan tutkimusblogi 6.10.2021.
 • Seppänen-Järvelä R. Muutos on pysyvää. Kuntoutus 2021; 44:1: 3–4.
 • Heino P, Seppänen-Järvelä R. Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakasprofiili muuttui. Blogikirjoitus, Kelan tutkimusblogi 2.3.2021.
 • Seppänen-Järvelä R. Miten yhdistää määrällisiä ja laadullisia aineistoja? Blogikirjoitus, Kelan tutkimusblogi 20.10.2020.
 • Seppänen-Järvelä R. Profilointi tekisi kuntoutuspalvelusta yksilöllistä – totta vai tarua? Blogikirjoitus, Kelan tutkimusblogi 14.8.2020.
 • Seppänen-Järvelä R. Meriittiä vai yhteiskunnallista vaikuttavuutta? tilaustutkimuksen paradoksi. Blogikirjoitus, Kelan tutkimusblogi 20.4.2020.
 • Seppänen-Järvelä R. Karhula M, Heiskanen T. Tules-kuntoutujat toivoivat kuntoutukselta selkeämpää yhteyttä työelämään. Blogikirjoitus, Kelan tutkimusblogi 1.7.2019.
 • Miettinen S, Salminen A-L, Seppänen-Järvelä R, Mäkinen J. Kuntoutuksen tulevaisuus – luotettavaa tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi. Blogikirjoitus, Kelan tutkimuksen tutkimusblogi 20.5.2019.
 • Mäkinen J. Seppänen-Järvelä R. Kaavamaisesta kuntoutusetuuden myöntämisestä yksilölliseen harkintaan. Blogikirjoitus, Kelan tutkimuksen tutkimusblogi, 7.6.2019.

Julkaisuja ja tutkimushankkeita

Hakutulokset

riitta seppänen-järvelä
Sisällön lataaminen epäonnistui. Kokeile hetken päästä uudestaan.

Voit käyttää hakukentässä Boolen operaattoreita + (ja), | (tai), - (ei), * (katkaisu) ja " (fraasi).
Oletuksena useampi hakuehto käsitellään operaattorilla + (ja), ellei muuta operaattoria ole määritetty.