Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Hinnat ja markkinat Kelan kuntoutuksen rekisteröitymismenettelyssä

Julkaistu 1.7.2022Päivitetty 8.3.2024

Kela järjestää ja organisoi useita eri kuntoutuspalveluita, joita se hankkii yksityisiltä kuntoutusyrityksiltä. Valtaosan palveluista Kela hankkii julkisella tarjouskilpailulla, jossa tuottajat kilpailevat joko hinnalla tai hinnan ja laadun yhdistelmällä. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kahden Kelan järjestämän hankintakokeilun etuja ja heikkouksia verrattuna perinteisiin tarjouskilpailuihin:

  1. Rekisteröitymismenettelyn kokeilu (REKKU), jossa perinteinen tarjouskilpailu korvataan rekisteröitymismenettelyllä, jossa Kela määrittelee palveluita koskevan rekisteröitymisen ehdot ja hinnat.
  2. Kahden hinnan kokeilu, jossa Kela maksaa palveluntuottajalle 20% korkeampaa hintaa jos Kelan määrittelemät laatutekijät toteutuvat sen toteuttamalla kurssilla.

Tutkimuksen tarkoituksena on vastata seuraavaan keskeiseen tutkimuskysymykseen: mitä etuja ja heikkouksia rekisteröitymismenettelyllä ja kahden hinnan kokeiluilla on ollut verrattuna perinteiseen tarjouskilpailuun?

Tutkijat

Hankkeen kesto

1.7.2022–31.12.2023. Hanke on päättynyt.

Hankkeen tuloksia

Hinnat ja markkinat -tutkimuksessa selvitettiin, mitä etuja ja heikkouksia Kelan kuntoutuksen rekisteröitymismenettelyllä on ollut verrattuna perinteiseen tarjouskilpailuun. Tutkimus tuotti uutta tietoa kiinteiden hintojen käyttämisestä julkisissa hankinnoissa. Tutkimuksessa tarkasteltiin kiinteän hinnan suhteutumista vertailupalveluiden kilpailutusten tarjoushintoihin ja kokeilun vaikutuksia palveluntuottajien lukumäärään. Kokeilun vaikutuksia palveluntuottajien lukumäärään analysoitiin synteettisen kontrollin menetelmällä. Tutkimuksen päähavainto oli, että kiinteä hinnoittelu laski kaikkien hankintaan osallistuneiden palveluntarjoajien määrää, mutta toisaalta hyväksyttyjen palveluntuottajien määrä lisääntyi. Kiinteän hinnoittelun myötä osa potentiaalisista palveluntarjoajista saattoi jättäytyä pois hankinnasta. Erityisesti uuden Oma Väylä-kuntoutuksen osalta havaittiin, että kiinteän hinnan muodostaminen oli haasteellista kun käytettävissä ei ollut hintatietoa aiempaan kilpailutukseen perustuen. Tuloksia on välitetty Kelaan ja niitä julkaistaan tieteellisessä artikkelissa ja tutkimusblogissa.

Julkaisut

Kuhmonen, S., & Seppänen-Järvelä, R,. Kilpailutus vai kiinteä hinta? Tuloksia kuntoutuspalveluiden hankintakokeilusta (käsikirjoitus alkuperäisartikkeliksi on lähetetty Hallinnon-tutkimus -lehteen 11/2023).