Siirry sisältöön

Kelan asiakkaiden terveys ja työ- ja toimintakyky

Julkaistu 1.2.2022Päivitetty 2.6.2023

Kelan etuusjärjestelmän toiminnan kehittämiseksi Kelan asiakkaista tarvitaan monipuolista hyvinvointi- ja terveystietoa, jota ei saada rekistereistä. THL:n kanssa toteutettavassa yhteistyöhankkeessa selvitetään Kelan haavoittuvien asiakasryhmien – muun muassa sairausvakuutusetuus- ja kuntoutusasiakkaiden – koettua ja mitattua terveyttä, työ- ja toimintakykyä, hyvinvointia ja palvelutarpeita.

Kansalliseen Terve Suomi -aineistoon kootaan tietoa kyselyillä, haastatteluilla ja terveystarkastuksilla. Aineistoon yhdistetään kansallista rekisteritietoa Kelan etuuksista. Kelan tutkimusyksikkö osallistuu aineistonkeruun suunnitteluun ja kootun aineiston hyödyntämiseen. Tutkittava väestö koostuu valtakunnalliseen kyselyyn vastaajista (otoksen N = 61 000 henkilöä) sekä terveystarkastustutkimukseen kutsuttavista (N = 10 000). Tietoa voidaan käyttää Kelan strategian mukaisesti asiakkaan hyväksi esimerkiksi sairausvakuutusetuuksien ja kuntoutuksen kehittämiseen. Suurella aineistolla voidaan tuottaa myös hyvinvointialuekohtaista tietoa Kelan asiakkaiden terveydestä, hyvinvoinnista sekä työ- ja toimintakyvystä. 

Tutkija

Hankkeen kesto

1.2.2022–31.12.2024

Yhteistyötahot