Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Tilasto sairauspäivärahoista

Päivitetty 12.4.2024

Tilasto sairauspäivärahoista antaa kuvan työntekijöiden ja yrittäjien toimeentuloturvasta työkyvyttömyyden aikana. Tilasto tarjoaa tietoja

  • sairauspäivärahojen saajista
  • alkaneista päivärahakausista
  • korvatuista päivärahapäivistä
  • maksetuista päivärahoista.

Tuorein julkistus

12.9.2023:

Vuonna 2022 Kela maksoi sairausvakuutuskorvauksia yhteensä 4 594,3 miljoonaa euroa (ei sisällä työterveyshuoltoa). Sairauspäivärahojen osuus maksettujen korvausten yhteismäärästä oli 27 %.

Sairauspäivärahaa sai 315 700 henkilöä. Saajien määrä kasvoi edellisvuodesta 3,5 %. Mielenterveyden häiriöt olivat yleisin syy sairauspäivärahan saamiseen. Sairauspäivärahaa sai mielenterveyden häiriön vuoksi 98 000 henkilöä ja tuki- ja liikuntaelinten sairauden vuoksi 79 400 henkilöä. Kela korvasi yhteensä 15,1 miljoonaa sairauspäivärahapäivää, joista 5,4 miljoonaa päivää (36 %) korvattiin mielenterveyden häiriöiden vuoksi.

Osasairauspäivärahaa sai 28 500 henkilöä. Edellisenä vuonna saajien määrä oli 28 600. Osasairauspäivärahan saajien määrä kasvoi vuodesta 2007 vuoteen 2021 asti.  Yleisin peruste osasairauspäivärahan saamiselle olivat mielenterveyden häiriöt.

Pylväskuvio alkaneista sairauspäivärahakausista sairauspääryhmittäin ja ikäryhmittäin. Kuvion sisältö on kuvattu tekstissä.

Tilastojulkaisut

Tilastotietokanta Kelasto

Lisätietoja

Yhteystiedot

Siru Keskinen
Reeta Pösö
tilastot@kela.fi

Dokumentaatio

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin