Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Tutkimusohjelma 2020–2022

Julkaistu 5.4.2022

Kelan tutkimusyksikkö tekee ajankohtaista, monitieteistä tutkimusta kansallisesti ja globaalisti tärkeistä teemoista. Tuloksena syntyy vaikuttavaa tutkimustietoa, jota voidaan hyödyntää sosiaaliturvan ja terveysturvan kehittämisessä yhteiskunnassa.

Löydät vuosien 2023–2025 tutkimusohjelman toiselta sivulta.

Kelan tutkimusyksikkö on uudistuva ja yhteistyökykyinen tutkimusyhteisö

Arvojamme ovat luotettavuus, vaikuttavuus ja yhteistyökykyisyys. Teemme riippumatonta, monitieteistä ja tieteellisesti laadukasta tutkimusta ja osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Etsimme vastauksia ajankohtaisiin kysymyksiin

Tutkimusohjelmamme perusta on Kelan tutkimuksen perinteisillä ja vahvoilla osaamisalueilla eli sosiaali- ja terveysturvassa. Pitkäjänteisten hankkeiden lisäksi tuotamme ja tulkitsemme tarvittaessa nopeasti tutkimustietoa yhteiskunnan ajankohtaisiin tietotarpeisiin, kuten koronaepidemian vaikutuksiin. Tuemme tutkimuksella Kelan uutta strategiaa, jossa asiakas on keskiössä. Tutkimuksemme ja asiantuntemuksemme tukevat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista sekä sosiaaliturvan kokonaisuudistusta valmistelevan komitean työtä.

Analysoimme monipuolisia aineistoja kokonaisvaltaisesti

Käytämme ensisijaisesti Kelan etuusrekisterin tietoja, joita yhdistämme myös muihin rekisteriaineistoihin. Tämän lisäksi keräämme kysely- ja haastatteluaineistoja. Pyrimme löytämään innovatiivisia lähestymistapoja uusien menetelmien avulla. Panostamme entistä kattavampien ja monipuolisempien aineistojen analysointiin, mikä auttaa ymmärtämään asiakkaiden etuus- ja palvelujärjestelmän kokonaisuutta. Tutkimusohjelmakaudella teemme yhteistyötä erityisesti kuntien kanssa. Jatkamme tiivistä yhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten tutkimuskumppaniemme kanssa.

Kestävä ja uudistuva sosiaali- ja terveysturva – tavoitteenamme hyvinvoiva yksilö ja yhteisö

Kaikissa hankkeissamme tavoitteena on tuottaa tietoa, joka tukee yksilön ja yhteiskunnan hyvinvointia. Tuotamme yli 50 vuoden kokemuksella tutkimustietoa, jota voidaan käyttää tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan sekä kestävän ja uudistuvan sosiaali- ja terveysturvan kehittämisessä. Tuotamme tietoa erityisesti työllisyyden ja osallisuuden edistämiseksi.

Huomioimme tutkimusohjelmassa megatrendit, joista keskeisiä ovat esimerkiksi väestörakenteen muutos, resurssien niukkuus, alueellinen eriytyminen ja kaupunkien kasvu. Myös työn ja teknologian murros, koronaepidemia, ilmastonmuutos sekä monikulttuurisuus haastavat tutkijoitamme uusiin aiheisiin.

Tutkimuksen painoalueet

Tutkimuksemme on ryhmitelty painoalueisiin, joilla teemme sekä pitkäjänteisiä tutkimushankkeita että nopeita selvityksiä ajankohtaisista aiheista. Osa tutkimusaiheista liittyy useampaan kuin yhteen painoalueeseen. Jokainen painoalue huomioi ajankohtaiset tietotarpeet, esimerkiksi koronaepidemian vaikutukset yhteiskunnassamme.

Toimeentulo

Tutkimme, miten toimeentulon kokonaisuus muodostuu työstä saatavista tuloista, sosiaaliturvaetuuksista ja menoista. Tutkimusaiheemme käsittelevät toimeentuloturvajärjestelmän toimivuutta eri elämäntilanteissa. Tutkimuksemme tuottavat tietoa erityisesti sosiaaliturvan uudistamiseksi ja työllisyyden edistämiseksi. Keskeisiä teemoja ovat perustulokokeilun arviointi sekä toimeentulo- ja asumistuen tutkimus. Tulevien uudistusten taustaksi tarjotaan tutkimustietoa. Lakimuutosten vaikutuksia arvioidaan etukäteen mikrosimuloinnin avulla.

Vaikuttavat palvelut

Tuemme etuus- ja palvelujärjestelmän kehittämistä arvioimalla ja tutkimalla sosiaali- ja terveysturvan toimivuutta. Lääkkeiden käyttö ja kustannukset, lääkehoidon ongelmat, lääkkeiden määrääminen sekä korvausjärjestelmä ovat keskeisiä tutkimusaiheitamme. Tutkimme myös kuntoutuspalveluja ja -järjestelmää, työterveyshuollon korvausuudistusta sekä opiskelijaterveydenhuollon toimivuutta. Uusi tutkimusaiheemme on Kanta-palvelut.

Työ- ja toimintakyky

Tuotamme tietoa väestön työ- ja toimintakyvystä sekä palveluista, joilla siihen voidaan vaikuttaa. Tutkimme työkyvyttömyys- ja kuntoutusetuuksien käyttöä sekä työkyvyttömyysprosesseja. Paneudumme myös siihen, miten kuntoutuspalvelut voivat edistää työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä ja lyhentää työkyvyttömyyttä ja sairauspoissaoloja. Tutkimukset tuottavat tietoa osatyökykyisten ja muiden erityistä huomiota vaativien ryhmien työmarkkinaosallisuuden kasvattamisen tueksi.

Perheiden arki

Tuotamme tietoa perhevapaauudistuksen tueksi ja tulevaisuuden perhepolitiikan kysymyksiin. Perhevapaiden käyttö on keskeisiä tutkimusaiheitamme. Tutkimme perhevapaiden ja erilaisten lastenhoitoratkaisujen pitkän aikavälin vaikutuksia äitien ja isien työmarkkina-asemaan sekä lasten ja vanhempien terveyteen ja muuhun hyvinvointiin. Tarkastelemme haasteita, jotka liittyvät nykyisiin etuusjärjestelmiin ja perheiden monimuotoisuuteen. Tutkimme muun muassa lasten vuoroasumisen ja etuusjärjestelmän yhteensovittamista.

Lasten ja nuorten hyvinvointi

Tutkimuksemme kohteita ovat lasten ja nuorten terveys, toimintakyky ja toimeentulo sekä koulupudokkaat. Nuoriin kohdentuvassa tutkimuksessa selvitämme opiskelu- ja työkyvyn edistämistä tukevien palveluiden vaikuttavuutta. Lisäksi tutkimme, miten aiempaa joustavammat mahdollisuudet päästä ammatilliseen kuntoutukseen näkyvät nuorten sairausperusteisten etuuksien käytössä, opiskeluvalmiuksien parantumisessa ja mahdollisuuksissa päästä työelämään. Osallistumme myös nuorten syrjäytymisriskien tunnistamiseen tähtäävän data-analytiikan ja koneoppimismallien kehittämiseen.

Yhdenvertaisuus ja kohtaamiset

Syvennymme haavoittuvien asiakasryhmien ongelmiin sekä tutkimme asiakkaiden oikeuksia, yhdenvertaisuutta, kohtaamista ja asiointikykyä. Arvioimme koko yhteiskunnan muutosta ja tarkastelemme kansallisia ja kansainvälisiä haasteita, myös maailmanlaajuista kestävyyskriisiä. Tarkastelemme näitä asioita Kelan toimintaympäristön, sosiaaliturvajärjestelmän, asiakkaiden ja asioinnin näkökulmista. Myös alueellinen eriytyminen ja digitaalisiin palveluihin siirtymisen aiheuttamat yhdenvertaisuusongelmat ovat tärkeitä tutkimusaiheitamme.

Tutkimushankkeita

Löydät tutkimushankkeita tämän sivuston haun avulla. Voit tarkentaa hakua esimerkiksi aiheen mukaan.

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin