Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Kelan tutkimusyksikön avoimen tutkimuksen periaatteet

Julkaistu 22.4.2022

Kelan tutkimusyksikkö noudattaa Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen (avointiede.fi) periaatteita. Suosittelemme tutkimustulosten julkaisemista niin, että ne ovat kaikkien luettavissa välittömästi, kokonaan ja maksutta. Suosittelemme myös tutkimusaineistojen ja -menetelmien avaamista. 

Avoimen tutkimuksen periaatteet koskevat kaikkia tutkimusyksikössä toimivia tutkijoita, asiantuntijoita ja harjoittelijoita. 

Tutkimusyksikkö suosittelee vahvasti tutkijoille ORCID-tunnisteen käyttöä tieteellisessä työssä.  

Tutkimusyksikkö suosittelee, että muissa kuin Kelan omissa julkaisusarjoissa julkaistavia tutkimuksia koskevissa julkaisu- ja kustannussopimuksissa määriteltäisiin avoimuuden takaavan CC-lisenssin käyttö. Lisenssisuositus koskee myös tutkimusaineistoja.  

Kelan kustantamien tutkimusjulkaisujen avoimuus ja saavutettavuus 

Kelan tutkimusjulkaisut toteuttavat avoimen julkaisemisen periaatteita tarjoamalla julkaisunsa vapaasti ja välittömästi saataville sähköisessä muodossa Helsingin yliopiston digitaalisessa arkistossa HELDAssa. Kelan tutkimusjulkaisujen toimitusvaiheessa varmistetaan, että julkaisut täyttävät myös saavutettavuusvaatimukset, joten julkaisut ovat esteettömästi saatavilla. Painetut versiot julkaisuista ovat maksullisia.
 
Kelan tutkimusjulkaisujen kopioiminen, tulostaminen ja käyttäminen on sallittua Kopioston käyttöehtojen (kopiosto.fi) mukaisesti.   

Kelan tutkimusjulkaisujen rinnakkaistallentaminen muihin arkistoihin ei lähtökohtaisesti ole sallittua. Sen sijaan metatietojen tallentaminen muihin arkistoihin tai tietokantoihin on mahdollista, jos metatietoon lisätään alkuperäisen avoimen julkaisun pysyvä tunniste.
   
Kela ei peri tutkimusjulkaisusarjoissaan julkaisevilta kirjoittajilta kirjoittajamaksuja. Kirjoittajien kanssa tehdään kirjallinen sopimus, jossa ehdot julkaisemisesta ja tekijänoikeuksista esitetään selkeästi. 

Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimuus

Kelan tutkimusyksikkö kannustaa tutkijoita tutkimusaineistojen ja -menetelmien avaamiseen. Tutkimusaineistojen avaamisessa noudatetaan periaatetta ”niin avointa kuin mahdollista, niin suljettua kuin välttämätöntä”. Aineiston avaamisesta päättää tutkija tai tutkimusryhmä. 

Kelan tutkimusyksikön tutkimustyö perustuu suurelta osin henkilötason rekisteriaineistoihin, joita voivat hyödyntää vain rekisterinpitäjien tietoluvan saaneet, eikä näiden aineistojen avaaminen ole mahdollista.  

Muiden aineistojen (mm. kysely-, haastattelu- ja dokumenttiaineistot) osalta kannustamme avoimuuteen. Mahdollisuus aineistojen avaamiseen on tärkeä ottaa huomioon tutkimushankkeen elinkaaren eri vaiheissa, tutkimuksen suunnittelusta alkaen.  

Kannustamme myös lähdekoodien ja menetelmien avaamiseen. Avaaminen edistää läpinäkyvyyttä ja tukee tutkimuksen työvälineiden ja menetelmien kehittämistä.

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin