Siirry sisältöön

Kelan tutkimusjulkaisutoiminta

Julkaistu 24.3.2023

Yleistä

Julkaisemme Kelan toiminnan ja toimintaympäristön sekä Kelan tutkimuksen kannalta merkittävää sosiaali- ja terveysturvaa koskevaa tai yhteiskuntapoliittiseen aihepiiriin liittyvää tutkimusta. 

Tutkimusjulkaisuksi tarjottavan käsikirjoituksen tulee olla ennen julkaisematon. Kaikki Kelan tutkimusjulkaisut tallennetaan avoimesti saataville Helda-julkaisuarkistoon (helda.helsinki.fi). Lue lisää Kelan tutkimusyksikön avoimen tutkimuksen periaatteista täältä.

Kela julkaisee tutkimusta neljässä eri sarjassa sekä harkiten myös erillisjulkaisuina. Tarkemmat sarjakuvaukset löytyvät sivun alalaidasta. Tutustu niihin suunnitellessasi, mihin sarjaan tarjoat käsikirjoitusta. Kysymykset käsikirjoitusten tarjoamisesta sekä valmiit tarjottavat käsikirjoitukset lähetetään osoitteeseen tutkimusjulkaisut@kela.fi 

Kelan julkaisemissa vertaisarvioiduissa tutkimusjulkaisuissa käytetään Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) vertaisarviointitunnusta, ja Kelan Tutkimusjulkaisujen toimituskunta on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja. Ohjeet vertaisarviointiin löytyvät täältä.

Kelan tutkimusjulkaisutoiminnan kehittämisestä ja ohjaamisesta vastaa toimituskunta

Sarjakuvaukset

Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia

Sarjaan hyväksytään käsikirjoituksia, jotka täyttävät korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen kriteerit. Käsikirjoitusten tulee osoittaa aihepiirinsä syvällistä tuntemusta. Niiden tulee perustua vankkaan, teoreettisesti perusteltuun empiiriseen tutkimukseen tai teoreettis-käsitteelliseen analyysiin. Vertaisarvioitu. Sarja ilmestyy sekä painettuna että sähköisenä.

Sosiaali- ja terveysturvan raportteja

Sarjaan hyväksytään käsikirjoituksia, jotka ovat luonteeltaan Tutkimuksia-sarjan julkaisuja suppeammin taustoitettuja teoreettisia tai empiirisiä tutkimuksia tai katsauksia. Vertaisarvioitu. Sarja ilmestyy vain sähköisenä.

Teemakirja

Sarjaan hyväksytään käsikirjoituksia, jotka ovat tutkimustuloksia raportoivia kokoomateoksia. Sarjan julkaisut ovat usein monitieteisiä. Vertaisarvioitu. Sarja ilmestyy sekä painettuna että sähköisenä.

Työpapereita

Sarjaan hyväksytään alustavien tutkimustulosten esittelyjä, selvityksiä, suppeita kirjallisuuskatsauksia sekä menetelmä- tai aineistokuvauksia. Lisäksi sarjan julkaisut voivat käsitellä esimerkiksi ajankohtaisia kysymyksiä. Sarja ilmestyy vain sähköisenä.

Erillisjulkaisut

Harkinnan mukaan julkaisemme teoksia myös edellä mainittujen sarjojen ulkopuolella. Erillisjulkaisut vertaisarvioidaan tarvittaessa.
 

Jaa tämä artikkeli
Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin