Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Kelan tutkimusjulkaisutoiminta

Julkaistu 24.3.2023

Yleistä

Kela julkaisee riippumatonta tutkimusta monelta tieteenalalta Kelan ja sen toimintaympäristön kannalta yhteiskunnallisesti merkittävistä aiheista. Kela on julkaissut tutkimusta vuodesta 1967.

Kelan vertaisarvioiduissa julkaisusarjoissa on käytössä Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnus ja Kelan tutkimusjulkaisujen toimituskunta on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja. Kaikki Kelan tutkimusjulkaisut tallennetaan avoimesti saataville Helda-julkaisuarkistoon (helda.helsinki.fi).

Kela julkaisee tutkimusta neljässä eri sarjassa (ks. kuvaukset alempana), sekä harkiten myös erillisjulkaisuina.

Käsikirjoituksia sarjoihin voivat tarjota sekä Kelassa että muualla työskentelevät tutkijat. Käsikirjoitukset voivat olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä.

Sivun oikeasta palkista löydät lisätietoa julkaisemisesta sekä ohjeita kirjoittamiseen. Mahdolliset kysymykset käsikirjoitusten tarjoamisesta julkaistavaksemme sekä valmiit tarjottavat käsikirjoitukset lähetetään osoitteeseen tutkimusjulkaisut@kela.fi.
 

Tutkimuksia

Sarjassa julkaistaan sekä empiirisiä että teoreettisia tutkimuksia monografian tai artikkelikokoelman muodossa. Sarjan julkaisut ovat vertaisarvioituja alkuperäisjulkaisuja. Sarja on JUFO-luokituksen tasolla 1.

Sarjan julkaisut on ensisijaisesti suunnattu tieteellisestä tutkimuksesta kiinnostuneille lukijoille.

Raportteja

Sarjassa julkaistaan tutkimusraportteja, selvityksiä, suppeita kirjallisuuskatsauksia sekä menetelmä- ja aineistokuvauksia. Sarjaan tarjottavat käsikirjoitukset eivät käy läpi tieteellistä vertaisarviointiprosessia, mutta käsikirjoitukset tarkistetaan ennen julkaisupäätöstä Kelan tutkimusyksikössä.

Sarjan julkaisut on suunnattu esimerkiksi tutkijoille, ammattitiedon hyödyntäjille, päätöksentekijöille ja -valmistelijoille sekä tutkimusrahoittajille.

Avauksia

Sarjan julkaisut ovat lyhyitä, enintään 10‐sivuisia ja visualisoituja. Sarjassa julkaistaan tutkimuskatsauksia tai tutkimukseen perustuvia puheenvuoroja tai yleistajuisia tiivistelmiä. Sarjassa voidaan julkaista esimerkiksi kansainvälisessä lehdessä julkaistun artikkelin suomenkielinen yhteenveto tai tutkimushankkeen tuloksia kokoava ja pohtiva teksti.

Sarjaan tarjottavat käsikirjoitukset eivät käy läpi tieteellistä vertaisarviointiprosessia, mutta käsikirjoitukset tarkistetaan ennen julkaisupäätöstä.

Sarjan julkaisut on suunnattu esimerkiksi päätöksentekijöille ja -valmistelijoille sekä muille käsiteltävistä aiheista kiinnostuneelle lukijoille.

Teemakirjoja

Sarjassa julkaistaan toimitettuja kokoomateoksia ajankohtaisista, mutta aikaa kestävistä aiheista. Teemakirjassa valittua tutkimusaihetta käsitellään monipuolisesti eri näkökulmista. Sarjan julkaisut ovat vertaisarvoituja. Sarja on JUFO-luokituksen tasolla 1.

Sarjan julkaisut on suunnattu käsiteltävistä teemoista kiinnostuneille lukijoille, ja niitä voidaan hyödyntää myös esimerkiksi opetuskäytössä.

 

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin