FPA:s faktaportalGå till innehållet

Statistik över sjukvårdsersättningar

Ändrad 12.4.2024

Sjukvårdskostnader som kan ersättas är kostnader för

  • ersättningsgilla receptbelagda läkemedel
  • sjuk- och hälsovårdstjänster inom öppenvården
  • resor som gjorts på grund av sjukdom.

Statistiken ger information om

  • utbetalda ersättningar
  • mottagarna av ersättningar
  • användningen av tjänster.

Den färskaste publiceringen

12.9.2023

År 2022 betalade FPA sammanlagt 4 594,3 miljoner euro i sjukförsäkringsersättningar (exklusive företagshälsovård). Andelen sjukvårdsersättningar uppgick till 49 % av det totala beloppet av utbetalda ersättningar, medan sjukdagpenningarna utgjorde 27 %.  Av de utbetalda sjukvårdsersättningarna bestod 78 % av läkemedelsersättningar. År 2022 betalades sammanlagt 1 772,4 miljoner euro ut i läkemedelsersättningar.

FPA betalade ut sjukvårdsersättningar till sammanlagt 3 862 100 personer. Ersättningar betalades till cirka 69 % av befolkningen. Ersättningar för läkemedel inköpta år 2022 utbetalades till sammanlagt 3 017 200 personer (54 % av befolkningen).

FPA Statistik | Sjukförsäkring 2022 (helda.helsinki.fi)

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Öppna data

Ytterligare information

Kontaktinformation

Tuomas Sarparanta
Aino Wegelius
tilastot@kela.fi

Dokumentation

Dela den här artikeln

Dela sidan på Twitter Dela sidan på Facebook Dela sidan på LinkedIn