Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Sairauspäivärahakausien tarkistuspisteet: Kuntoutuksen ja työhön paluun toteutuminen

Julkaistu 1.3.2022Päivitetty 6.3.2024

Sairauspäivärahakausien pitkittymistä tulee pyrkiä ehkäisemään, sillä pitkät sairauspoissaolot ennustavat myöhempää työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä. Oikea-aikaisella kuntoutuksella voidaan puuttua työkyvyttömyyden pitkittymiseen.

Tämä tutkimushanke tuottaa tietoa kuntoutukseen osallistumisesta ja työmarkkinapoluista eri pituisilla sairauspäivärahakausilla olleilla. Monipuolisia rekisteriaineistoja hyödyntäen hankkeessa tuotetaan tietoa siitä, missä määrin eri pituisilla sairauspäivärahakausilla olleet ovat osallistuneet eri tahojen järjestämään kuntoutukseen, millaisia työmarkkina- ja etuuspolkuja päivärahakausien jälkeen on ollut ja miten kuntoutus on ollut yhteydessä sairauspäivärahakauden jälkeiseen työmarkkina-asemaan.

Ensimmäisessä osahankkeessa tarkastellaan kuntoutukseen ohjautumista sairauspäivärahakaudelta ja tilasiirtymiä eri pituisten päivärahakausien jälkeen viime vuosien aikana. Toisessa osahankkeessa tutkitaan, onko kuntoutukseen osallistumisessa ja työmarkkinasiirtymissä ollut eroa ennen ja jälkeen vuonna 2012 voimaan tulleiden sairauspäivärahakertymien seurantaan liittyvien lakimuutosten. Hankkeen tulokset hyödyttävät sairauspäiväraha- ja kuntoutusjärjestelmän kehittämistä ja sairauspäivärahan tarkistuspisteiden vaikuttavuuden seurantaa sekä lisäävät ymmärrystä työkyvyttömyysprosessista.

Tutkijat

Hankkeen kesto

1.3.2022–30.9.2023. Hanke on päättynyt.

Yhteistyötahot

Hankkeen tuloksia

Sairauspäivärahajärjestelmään on säädetty tarkistuspisteitä kuntoutustarpeen seurannan ja työhön palaamiseen tähtäävien toimien varmistamiseksi. Tutkimus toi uutta tietoa kuntoutukseen osallistumisesta, työhön paluusta ja muista työmarkkinatiloista sairauspäivärahaa 60, 90, 150 tai 230 päivää saaneilla, sekä tietoa vuonna 2012 säädetyn, uusia tarkistuspisteitä sairauspäivärahajärjestelmään tuoneen 30–60–90-säännön toimivuudesta.

Sairauspäivärahalla pitkäänkin olleista melko harva oli osallistunut Kelan tai työeläkelaitosten korvaamaan kuntoutukseen. Kuntoutukseen osallistuneiden osuus oli selvästi suurempi, kun kuntoutukseksi laskettiin myös julkisen sektorin kuntoutus sekä fysioterapiat. Mitä enemmän sairauspäivärahapäiviä oli kertynyt, sitä epätodennäköisemmin palattiin ansiotyöhön ja sitä todennäköisemmin siirryttiin työkyvyttömyyseläkkeelle. Sairauspäivärahakausien jälkeiset työmarkkinapolut olivat valtaosalla sirpaleisia. Vuoden 2012 lakimuutosten myötä kuntoutukseen osallistuneiden osuus kasvoi 30, 60 tai 90 sairauspäivärahapäivää kerryttäneistä, mutta vaikutusta ansiotyöhön paluuseen ei ollut.

Sairauspäivärahakausien pitkittymistä tulisi pyrkiä ehkäisemään jäljellä olevan työkyvyn ja ansiotyöhön siirtymisen tukemiseksi. Keinoja ovat muun muassa kuntoutukseen ja muihin palveluihin ohjaamisen tehostaminen, työttömyystaustaisten työkykypalveluiden kehittäminen, eri toimijoiden välisen koordinaation lisääminen sekä tiedon liikkuvuuden ja tietopohjan vahvistaminen.

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin