Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden väestörakenteen ja sosiaalisten ongelmien muokkaajana

Julkaistu 1.9.2020Päivitetty 25.8.2023

Hankkeen tavoitteena on edistää ymmärrystä segregaatiomekanismeista ja vahvistaa hyvinvoinnin edistämistä lähiöissä. Tämä tapahtuu tuottamalla aiempaa tarkempaa tietoa siitä,

  1. miten suurten kaupunkien lähiöiden väestörakenne kehittyy,
  2. miten erilaiset sosiaaliset ongelmat ovat yhteydessä väestörakenteeseen,
  3. miten valikoiva muuttoliike vaikuttaa väestörakenteeseen ja sosiaalisten ongelmien kasautumiseen,
  4. millä tavoin sosiaaliturva tasaa tuloeroja alueiden välillä ja miten etuuksien saaminen on yhteydessä liikkuvuuteen ja
  5. miten sosiaalityö voi tukea erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten asumista.

Aineistoina käytetään erityisesti yksilötason pitkittäisrekisteriaineistoja ja lisäksi määrällistä ja laadullista haastatteluaineistoa. Vastaukset tutkimuskysymyksiin auttavat ymmärtämään erityyppisten lähiöiden kehityskulkua sekä kehittämään asuntotuotantoon, sosiaaliturvaan ja sosiaalityöhön liittyviä asumisen tukemisen muotoja segregaatiokehityksen hallitsemiseksi ja asumisen turvan edistämiseksi. Hanke on osa Ympäristöministeriön Lähiöohjelmaa ja Kela toteuttaa osatutkimuksen 4. 

Tutkijat

Hankkeen kesto

1.9.2020–31.12.2022. Hanke on päättynyt.

Yhteistyötaho