Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Muutos III -hanke: Arviointitutkimus Kelan kuntoutuksessa tapahtuneista muutoksista ja uudistuksista

Julkaistu 1.4.2021Päivitetty 7.3.2024

Muutos III on koordinaatiohanke, joka muodostuu viidestä tutkimuksesta: LAKU-perhekuntoutuksen tutkimuksen toteuttavat Lapin ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, KIILA-kuntoutuksen tutkimuksen toteuttaa Kuntoutussäätiö ja Taito-kuntoutuksen tutkimuksen toteuttajana on Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kuntoutusinstituutti. Etäkuntoutuksen toimivuus- sekä Omakuntoutus Kelan järjestämissä kuntoutuspalveluissa –tutkimukset toteuttaa Kelan tutkimus. 

Hankkeen tutkimukset ovat luonteeltaan moninäkökulmaisia ja monimenetelmällisiä implementaatio- eli toimeenpanotutkimuksia. Niissä selvitetään, miten kuntoutuspalvelut toteutuvat ja miten eri toimijat kokevat palvelun hyödyt ja vaikutukset. Hankkeessa tutkitaan uusia, viime vuosina kehitettyjä kuntoutuksen palvelumuotoja ja kuntoutuspalveluita, joiden sisällössä tai rakenteessa on tapahtunut muutos. Erityisesti tuotetaan tietoa siitä, kuinka uudenlaiset kuntoutuspalvelut toimivat vakiintuneina kuntoutuspalveluina. 

Hanke tuottaa soveltamiskelpoista tietoa siitä, mikä on kuntoutuspalvelujen nykytilanne ja miten niitä pitäisi kehittää. Sen tuottamaa tietoa voidaan soveltaa Kelan kuntoutuksen järjestämisessä ja kehittämisessä. Näin vahvistetaan myös näyttöön perustuvaa kuntoutustoimintaa.

Osatutkimukset

Tutkijat

Hankkeen kesto

1.4.2021–31.12.2024

Yhteistyötahot

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin