Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Omakuntoutus Kelan järjestämissä kuntoutuspalveluissa

Julkaistu 1.1.2023Päivitetty 7.3.2024

Omakuntoutus on kuntoutukseen osallistuvan henkilön itsensä toteuttamaa, mutta sosiaali- ja/tai terveydenhuollon ammattihenkilön kanssa yhdessä suunnittelemaa kuntoutumistarpeeseen parhaiten sopivaa näyttöön perustuvaa kuntoutusta. Kelan kuntoutuspalveluihin sisältyy toimintatapoja, jotka voidaan nähdä omakuntoutuksena, kuten asiakkaan omat tavoitteet tai kuntoutusjaksojen välitehtävät. Omakuntoutus edistää asiakkaan sitoutumista kuntoutukseen ja kuntoutuksen hyötyjen siirtymistä arkeen.

Omakuntoutus Kelan kuntoutuksessa -tutkimus (2023–2024) on osa Muutos III -hankkeen tutkimuskokonaisuutta. Tutkimuksen tavoitteita on selvittää, millaisia vaikutuksia omakuntoutusinterventioilla on havaittu, mitä omakuntoutuksella tarkoitetaan Kelan kuntoutuksessa ja miten omakuntoutuksen toimeenpanoa eli implementaatiota voidaan edistää. Tutkimuksessa toteutetaan kartoittava kirjallisuuskatsaus omakuntoutuksen vaikutuksista sekä asiantuntijahaastatteluja omakuntoutuksen toteutumisesta ja implementaation edellytyksistä. Kirjallisuuskatsauksen ja asiantuntijahaastattelujen perusteella tehdyistä havainnoista ja niiden merkityksestä keskustellaan asiantuntijaraatityöskentelynä. Tutkimuksen toteuttamisessa hyödynnetään implementaatiotutkimuksen viitekehystä. Tutkimuksen perusteella laaditaan malli, jossa kuvataan omakuntoutuksen piirteitä ja toteutustapoja Kelan kuntoutuksessa sekä omakuntoutuksen käyttöönottoa mahdollistavia toimenpiteitä. Malli ja sen perustelut raportoidaan tutkimusjulkaisuna ja yleiskielisenä oppaana.

Tutkijat

Hankkeen kesto

1.1.2023–31.12.2024

Tietosuojaseloste

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin