Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Kelan asiakkaiden terveys ja työ- ja toimintakyky Terve Suomi -tutkimuksessa

Julkaistu 1.2.2022Päivitetty 7.3.2024

Kelan etuusjärjestelmän toiminnan kehittämiseksi Kelan asiakkaista tarvitaan monipuolista hyvinvointi- ja terveystietoa, jota ei saada rekistereistä. THL:n kanssa toteutettavassa yhteistyöhankkeessa selvitetään Kelan haavoittuvien asiakasryhmien – muun muassa sairausvakuutusetuus- ja kuntoutusasiakkaiden – koettua ja mitattua terveyttä, työ- ja toimintakykyä, hyvinvointia ja palvelutarpeita.

Kansalliseen Terve Suomi -aineistoon kootaan monipuolista tietoa kyselyillä, haastatteluilla ja terveystarkastuksilla. Aineistoon yhdistetään kansallista rekisteritietoa Kelan etuuksista. Kelan tutkimusyksikkö osallistuu aineistonkeruun suunnitteluun ja kootun aineiston hyödyntämiseen. Tutkittava väestö koostuu valtakunnalliseen kyselyyn vastaajista (otoksen N = 61 000 henkilöä) sekä terveystarkastustutkimukseen kutsuttavista (N = 10 000). Suurella aineistolla voidaan tuottaa myös hyvinvointialuekohtaista tietoa Kelan asiakkaiden terveydestä, hyvinvoinnista sekä työ- ja toimintakyvystä. Tietoa voidaan käyttää Kelan strategian mukaisesti asiakkaan hyväksi esimerkiksi sairausvakuutusetuuksien ja kuntoutuksen kehittämiseen. Aineistolla voidaan tuottaa monipuolista tietoa eri väestöryhmien terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niihin yhteydessä olevista tekijöistä sekä tietoa keinoista, joilla väestön terveyttä ja työ- ja toimintakykyä voidaan edistää. Aineiston avulla voidaan myös ennakoida väestön tulevia palvelutarpeita. 

Tutkijat

  • Riitta Luoto, vastuututkija
  • Tero Kujanpää
  • Virpi Liukkonen
  • Johanna Repo

Hankkeen kesto

1.2.2022–31.12.2025

Yhteistyötahot

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin