FPA:s faktaportalGå till innehållet

Statistik över grundläggande utkomststöd

Ändrad 12.4.2024

Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd för enskilda personer och familjer. Det beviljas som ett stöd i sista hand för att täcka de grundutgifter som man har i livet.

Statistiken över grundläggande utkomststöd omfattar

  • personer och hushåll som har fått stödet
  • utbetalda stöd
  • ansökningar om utkomststöd och anmälningar om servicebehov som FPA skickat till kommunerna.

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Via länken öppnas statistik vars begränsningar användaren kan redigera.

Öppna data

Ytterligare information

Kontaktinformation

Margit Tepponen
Markus Valle
tilastot@kela.fi

Dokumentation

Dela den här artikeln

Dela sidan på Twitter Dela sidan på Facebook Dela sidan på LinkedIn