FPA:s faktaportalGå till innehållet

Statistik över arbetslöshetsförmåner från FPA

Ändrad 12.4.2024

Statistiken ger en helhetsbild av grundtrygghetsförmånerna för arbetslösa som betalas av FPA. Den omfattar

  • grunddagpenning
  • arbetsmarknadsstöd
  • förmåner som betalats ut under tiden för sysselsättningsfrämjande service
  • alterneringsersättningar
  • rörlighetsunderstöd.

Den färskaste publiceringen

18.9.2023

Arbetslöshetskassorna och FPA betalade ut arbetslöshetsförmåner för totalt 3 684 miljoner euro år 2022. Arbetslöshetskassornas andel, det vill säga de inkomstrelaterade förmånernas andel, var 1 840 miljoner euro och FPA:s andel, det vill säga grundtrygghetsförmånernas andel, var 1 844 miljoner euro.

År 2022 minskade utgifterna för arbetslöshetsförmåner kraftigt nästan till samma nivå som före coronapandemin. Beloppet av de förmåner som betalades ut var 21 procent mindre än år 2021. Utgifterna för de inkomstrelaterade förmånerna minskade med 25,9 procent och utgifterna för grundtrygghetsförmånerna med 14,4 procent.

Stapeldiagram över arbetslöshetsförmåner som betalats ut 2012–2022 (2022 års penningvärde). Figurens innehåll beskrivs i texten.

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna

Öppna data

Ytterligare information

Kontaktinformation

Markus Valle
Margit Tepponen
tilastot@kela.fi

Dokumentation

Dela den här artikeln

Dela sidan på Twitter Dela sidan på Facebook Dela sidan på LinkedIn