FPA:s faktaportalGå till innehållet

Projektet Muutos III Bedömning av ändringar och reformer i FPA:s rehabilitering 

Publicerad 1.4.2021Ändrad 28.6.2024

Muutos III är ett samordningsprojekt som består av fem undersökningar: Undersökningen om LAKU-familjerehabiliteringen genomförs av yrkeshögskolorna Lapin ammattikorkeakoulu och Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, undersökningen om KIILA-rehabiliteringen av Stiftelsen för Rehabilitering och undersökningen om Taito-rehabiliteringen av rehabiliteringsinstitutet vid yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Undersökningarna om hur distansrehabiliteringen fungerar och självrehabilitering inom rehabiliteringstjänster som organiseras av FPA genomförs av FPA:s forskning.

Projektstudierna är multiperspektivistiska och multimetodologiska implementeringsstudier, dvs. verkställighetsstudier. Genom dem utreds hur rehabiliteringstjänsterna realiseras och hur olika aktörer upplever nyttan och effekterna av tjänsterna. I projektet granskas nya serviceformer inom rehabiliteringen som tagits fram under de senaste åren samt rehabiliteringstjänster vars innehåll eller struktur förändrats. Särskilt produceras information om hur de nya rehabiliteringstjänsterna etablerat sig.

Projektet genererar tillämplig information om nuläget och utvecklingsbehoven inom rehabiliteringstjänsterna. Informationen kan tillämpas på ordnandet och utvecklandet av FPA-rehabiliteringen. Samtidigt stärks också den evidensbaserade rehabiliteringsverksamheten.

Forskare

Projektperiod

1.4.2021–31.12.2024

Samarbetspartner

Dela den här artikeln

Dela sidan på Twitter Dela sidan på Facebook Dela sidan på LinkedIn