FPA:s faktaportalGå till innehållet

Uppföljning av faktorer som förebådar hälsa, välbefinnande och rehabiliteringsbehov: uppföljning av 26 000 finländare i arbetsför ålder (undersökningen Health and Social Support)

Publicerad 1.1.2015Ändrad 8.3.2024

Forskningsprojektet är en uppföljningsundersökning där den vuxna befolkningens hälsa, välbefinnande och rehabiliteringsbehov utreds med hjälp av enkäter och register. Deltagarna har valts genom slumpmässigt urval ur Finlands befolkningsregister och en enkät har skickats till samma personer 1998, 2003 och 2011. År 1998 var de 26 000 finländare som deltog i undersökningen i åldern 20–54 år. Enkäterna täcker övergripande frågor i anslutning till bland annat hälsa och funktionsförmåga, psykosociala faktorer, personlighetsfaktorer, livshändelser, arbetslivserfarenhet, anlitande av hälso- och sjukvårdstjänster, rehabiliteringsbehov samt genomgången rehabilitering. År 2011 utvidgades undersökningen genom att även de tidigare deltagarnas makar och 12 500 slumpmässigt utvalda finländare födda 1984–1988 kallades att delta. 

Forskare

Projektperiod

1.1.2015–31.12.2023. Projektet har avslutats.

Samarbetspartner

Dela den här artikeln

Dela sidan på Twitter Dela sidan på Facebook Dela sidan på LinkedIn