FPA:s faktaportalGå till innehållet

Projektet om unga

Publicerad 1.3.2009Ändrad 7.3.2024

I projektet undersöks hur användningen av förmåner och tjänster för unga, särskilt FPA:s rehabiliteringsförmåner, har utvecklats. Projektet beaktar den lagändring som trädde i kraft 2019 och som syftar till att unga som står utanför studier och arbetsliv eller annars löper risk för marginalisering mer flexibelt än tidigare får tillträde till FPA:s yrkesinriktade rehabilitering och tack vare den kan avancera på sin studie- och sysselsättningsväg.

Inom ramen för projektet följs utvecklingen i synnerhet i fråga om sjukdomsgrundade försörjningsförmåner för unga, såsom sjuk- och invalidpensioner, och de ungas förmånsvägar och övergångar bland annat efter avslutad yrkesinriktad rehabilitering.

Projektet inkluderar en samarbetsundersökning med Esbo stad och THL som undersöker förmåns- och servicevägarna samt risk- och skyddsfaktorerna för marginalisering sedan barndomen genom att kombinera uppgifter om hela ålderskohorten. I projektet genomförs också en registeruppföljning av unga som hänvisats till FPA:s särskilda service  (MAP=multiprofessionell service, Asva=service som ges av kundrelationsansvariga) och unga i servicen från och med 2019.

Forskare

Projektperiod

1.3.2009–31.12.2024

Resultat av projektet

 

Dela den här artikeln

Dela sidan på Twitter Dela sidan på Facebook Dela sidan på LinkedIn