Kela’s Info TraySkip to content

Sote-valiokunnan jäsenet haastattelussa, osa 10: kansanedustaja Mia Laiho

Published 10.6.2024Edited 10.6.2024

Petteri Orpon hallitusohjelmassa uudistetaan sosiaaliturvaa. Kysymme sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseniltä heidän näkemyksistään – minkälaisia muutoksia tarvitaan ja mistä halutaan pitää kiinni? Tässä osassa kysymyksiin pääsee vastaamaan kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho.

Minkä näet tärkeimmäksi sosiaaliturvan uudistukseksi tällä vaalikaudella?

Tärkeimpänä uudistuksena näen työttömyysturvaan liittyvät muutokset. Ne ovat tärkeitä, jotta saamme työn kannustavuutta parannettua. Niillä annetaan kannusteita työllisyyden kasvuun ja siten uusien veronmaksajien kautta turvaamme hyvinvointipalveluitamme. Tämän lisäksi merkittävänä uudistuksena näen asumistukijärjestelmän muutoksen. Asumistuen saajien määrä on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana kestämättömällä tavalla, tukijärjestelmä vaati uudistamista.

Mikä toimii parhaiten sosiaaliturvan nykysysteemissä? Mistä pitäisi pitää kiinni?

Mielestäni esimerkiksi toimeentulotukeen liittyvät asiat on hoidettu hienosti Kelassa. Myös etuudet, joita ihmiset voivat saada vain tiettyjen kriteerien täyttyessä, toimivat hyvin tasavertaisesti ihmisten välillä. Kelalla on lisäksi hyvin edistyneet tietojärjestelmät, mikä mahdollistaa sähköisen asioinnin yhä enenevässä määrin.

Mielestäni tärkeintä sosiaaliturvan palveluissa on kansalaisten yhdenvertaisuus eli että etuudet ovat kaikkien niitä tarvitsevien saatavilla yhdenvertaisin kriteerein. 

Jos tekisit nyt kirjallisen kysymyksen Suomen sosiaaliturvasta mitä se koskisi ja miksi?

Voisin ajatella tekeväni kirjallisen kysymyksen opiskelijoiden etuuksista, siinä vaiheessa, kun niihin on tulossa muutoksia. Opintotuen uudistamisen yhteydessä asumislisä ollaan tuomassa takaisin ja kysymykseni olisi, miten se saadaan toteutettua niin, että opiskelijat tietävät miten opintotuki ja työnteko voidaan yhdistää ja miten työnteko vaikuttaa saatavan tuen määrään. Opiskelijat tarvitsevat konkreettista ja selkeää viestintää asiasta ja sujuvan tavan ilmoittaa muutoksista. 

Toisena asiana nostaisin ikäihmiset ja heidän palvelunsa. Ikäihmisissä on uskoakseni useita sellaisia, jotka eivät tiedä olevansa oikeutettuja hakemaan jotain etuutta tai eivät osaa itse hakea etuutta. Mietin, olisiko mahdollista toteuttaa sellainen systeemi, jossa näkisimme heti ne henkilöt, jotka esimerkiksi jäävät jonkin tulorajan alle ja he olisivat oikeutettuja etuuteen. Näin voisimme tarjota tukia heillekin, jotka eivät itsenäisesti pysty niitä hakemaan.

Miten hyödynnät työssäsi Kelan tuottamaa tietoa?

Valiokunnassa kuulemme usein Kelaa asiantuntijana, vähintään silloin kun puhutaan Kelan etuuksista, mutta myös esimerkiksi sosiaaliturvan muutoksien ja Kela-korvauksien yhteydessä. Koska liki kaikki lakisääteiset sosiaaliturvan etuudet käsitellään Kelassa, on sillä mielestäni hyvä kokonaiskäsitys sekä Suomen sosiaaliturvan tasosta, ja sen vahvuuksista ja heikkouksista. 

Mia Laiho

  • kansanedustajana 5.4.2018 alkaen
  • kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
  • lääketieteen tohtori, erikoislääkäri
  • kotipaikka Espoo

Share this article

Share page to Twitter Share page to Facebook Share page to LinkedIn