Skip to content

News

Näissä Suomen kunnissa työkyvyttömyys kuormittaa eniten ja vähiten – Kela ja THL julkaisivat Kansallisen terveysindeksin kuntatiedot

Pahiten työkyvyttömyydestä kärsivät kunnat löytyvät Itä- ja Pohjois-Suomesta, kertovat Kelan ja THL:n julkaisemat Kansallisen terveysindeksin kuntatiedot. Paras tilanne on eteläisessä Suomessa. Myös sairastavuus on suurinta idässä ja pohjoisessa.
Published: 8.12.2023

Take-up of child home care allowance continued to decline last year – Kela’s Statistical Yearbook offers a comprehensive selection of data on the use of social security in 2022

Kela paid child home care allowance in 2022 to a total of 80,000 persons. Half of all children under school age were enrolled in municipal day care at the end of the year. This information can be found in the newly published 2022 edition of Kela's Statistical Yearbook.
Published: 30.11.2023

Opintolainan korkoavustuksen saajien määrä ja menot moninkertaistuivat – Kelan opintoetuustilasto 2022/23 on julkaistu

Kelan maksaman korkoavustuksen saajamäärä ja maksettujen korkoavustusten määrä kasvoivat lukuvuonna 2022–2023 jyrkästi edelliseen lukuvuoteen verrattuna. Opintotuen saajien määrä säilyi lähes ennallaan, ja opintolainaa nosti hieman aiempaa harvempi. Tiedot käyvät ilmi Kelan tuoreesta opintoetuustilastosta.
Published: 29.11.2023

Kela's research blog

Sotiemme veteraanien toimeentulo ja tuki vuodesta 1940 nykypäivään

Sotiemme 1939–1945 veteraaneja oli vuoden 2023 syyskuussa 2 271 Kelan etuuksien saajina, joista naisia oli 58 %. Enimmillään heitä oli noin 267 000 henkilöä 1980-luvun lopussa. Veteraaneja on tuettu taloudellisesti ainakin 38 miljardilla eurolla, josta Kela on maksanut 1970-luvulta lähtien vajaa 8 miljardia.
Published: 4.12.2023

Toimeentulotuen asiakkaat saavat terveysperusteisia etuuksia yleisemmin kuin muu väestö

Perustoimeentoimeentulotuen saajilla on muuta väestöä suurempi todennäköisyys saada useimpia Kelan maksamia terveysperusteisia etuuksia. Perustoimeentulotuen siirtäminen kunnilta Kelan hoidettavaksi vahvisti toimeentulotuen asiakkuuden ja terveysperusteisten etuuksien saamisen välistä yhteyttä.
Published: 1.12.2023

Toimeentulotuen saajat käyttävät muuta väestöä yleisemmin julkisia terveyspalveluita

Toimeentulotuen saajat käyttivät muuta väestöä yleisemmin erilaisia julkisia terveyspalveluita mutta harvemmin yksityisiä ja työterveyspalveluita. Kaikkiaan eri tahojen järjestämiä avoterveyspalveluita käytti toimeentulotuen saajista suunnilleen yhtä suuri osuus kuin muusta väestöstä.
Published: 1.12.2023

Topical

Suomalaisista neljä viidestä sai viime vuonna Kelan etuuksia – eniten etuuksia maksettiin kolmekymppisille

Suomessa asuville maksettiin vuoden 2022 aikana Kelan etuuksia keskimäärin noin 2 730 euroa henkeä kohti. Euromääräisesti eniten etuuksia maksettiin 30–39-vuotiaille, kerrotaan Kelan tilastokatsauksessa Euroopan tilastopäivänä.
Published: 20.10.2023

Hyvinvointialueiden tietopaketti kokoaa tiedot Kelan etuuksien käytöstä hyvinvointialueittain

Kuinka suuri osa hyvinvointialueen väestöstä saa perustoimeentulotukea, työkyvyttömyyseläkettä tai sairaanhoitokorvauksia? Päivitetty Hyvinvointialueiden tietopaketti kertoo, miten Kelan etuuksia maksetaan hyvinvointialueilla.
Published: 22.5.2023

Kelan tietotilinpäätös 2022 on julkaistu

Tietotilinpäätös kokoaa Kelan tietotoiminnan helposti hahmotettavaan ja vertailtavaan muotoon.
Published: 11.5.2023

Events

Events

Kela's Information Services arranges various events during the year. Most of them are seminars and webinars on various topical research questions arranged by Kela's Research Unit.