Skip to content

News

Unemployment benefits spending decreased further in 2022 – The Statistical Yearbook on Unemployment Protection in Finland is out now

The good employment situation of recent years has clearly reduced unemployment benefits spending according to Kela’s recent statistics on unemployment benefits.
Published: 20.9.2023

Kela maksaa noin 16 miljardia euroa etuuksia vuodessa – näin hallitusohjelmassa ehdotetut muutokset vaikuttavat etuuspottiin

Hallitusohjelmassa ehdotetaan isoja muutoksia moniin Kelan etuuksiin. Muutosten mittaluokkaa voidaan hahmottaa tarkastelemalla, millaisia summia etuuksia tällä hetkellä maksetaan. Tilastouutisesta ilmenee, mihin Kelan etuuseurot menevät ja millaisia leikkauksia tai lisäyksiä niihin on luvassa.
Published: 18.9.2023

Osasairauspäivärahan saajien määrä kääntyi tänä vuonna jälleen kasvuun

Osasairauspäivärahan saajamäärä pieneni vuonna 2022 pitkään jatkuneen kasvun jälkeen, osoittaa Kelan sairauspäivärahatilasto 2022. Muutos näyttää kuitenkin jääneen hetkelliseksi, sillä tänä vuonna osasairauspäivärahakausia alkoi tammi-heinäkuussa 22 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.
Published: 13.9.2023

Topical

Seminaari 28.9.2023: Miten työterveyspalvelujen käyttö riippuu sosioekonomisesta asemasta ja työkyvystä?

Tervetuloa Kelan hybridiseminaariin kuulemaan, mitä tutkimusten perusteella nyt tiedetään suomalaisten sosioekonomisen aseman ja työkyvyn yhteydestä työterveyspalveluiden käyttöön. Kerromme tuoreista tutkimuksista, jotka valottavat asiaa, ja pohdimme niiden valossa työterveysjärjestelmän kokonaisuutta.
Published: 28.8.2023

Hyvinvointialueiden tietopaketti kokoaa tiedot Kelan etuuksien käytöstä hyvinvointialueittain

Kuinka suuri osa hyvinvointialueen väestöstä saa perustoimeentulotukea, työkyvyttömyyseläkettä tai sairaanhoitokorvauksia? Päivitetty Hyvinvointialueiden tietopaketti kertoo, miten Kelan etuuksia maksetaan hyvinvointialueilla.
Published: 22.5.2023

Kelan tietotilinpäätös 2022 on julkaistu

Tietotilinpäätös kokoaa Kelan tietotoiminnan helposti hahmotettavaan ja vertailtavaan muotoon.
Published: 11.5.2023

Kela's research blog

Kelan asiantuntijoilla on keskeinen rooli työttömien työkyvyn tuen asiakasyhteistyössä

Kela oli mukana Työkykyohjelman kokeiluhankkeiden monialaisessa asiakasyhteistyössä, jolla tuettiin työttömien työkykyä. Kelan asiantuntijoiden rooli näyttäytyi keskeisenä osana asiakasyhteistyötä. Monialaisessa asiakasyhteistyössä työkyvyn tuen prosessit sujuvoituivat ja asiakkaat saivat tarvitsemansa etuudet ja palvelut oikea-aikaisesti.
Published: 15.9.2023

Vanhempien arvomaailma heijastuu varhaiskasvatuksen aloitusikään

Lapsen sopivaa ikää käytetään usein perusteena varhaiskasvatuksen aloittamiselle. Näkemys sopivasta iästä kuitenkin vaihtelee vanhempien koulutuksen ja muiden perheeseen liittyvien tekijöiden mukaan. Ajankohdan valintaan voivat vaikuttaa niin vanhempien asenteet kuin tarjolla olevat varhaiskasvatuksen toteutuksen vaihtoehdot ja vanhempien näkemykset varhaiskasvatuksen laadusta.
Published: 11.9.2023

Uusi hallitusohjelma tukee työikäisten työkykyä – mielenterveys erityisenä teemana

Uusi hallitusohjelma tukee monin tavoin työkykyä edistävän työterveyden kehittämistä, mutta millaisia painotuksia hallitusohjelmassa oikein on ja miten ne suhtautuvat tutkittuun tietoon?
Published: 8.9.2023

Events

Events

Kela's Information Services arranges various events during the year. Most of them are seminars and webinars on various topical research questions arranged by Kela's Research Unit.