Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Sosiaali- ja terveydenhuollon tulonjakovaikutukset ja etuuksien käyttö

Julkaistu 1.1.2024Päivitetty 2.1.2024

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa (2019–2023) rakennettiin laaja simulointimalli, jolla pystyttiin ensimmäistä kertaa tutkimaan terveysmenojen lakimuutosten kokonaisvaikutuksia kotitalouksien sosiaali- ja terveydenhuoltokuluihin ja toimeentuloon.

Tutkimuskysymykset: Hankkeessa arvioidaan terveysmenojen kohdentumista sekä tehtyjen ja tulevien lakimuutosten vaikutuksia seuraavasti:

  1. Miten sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen lainsäädännön potentiaaliset ja toteutuneet muutokset vaikuttavat julkistalouteen, väestöryhmien toimeentuloon ja toimeentulotuen laskennalliseen tarpeeseen?
  2. Miten lainsäädännön muutokset vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöön ja lääkkeiden kulutukseen?
  3. Minkälainen tulonjakoa tasaava vaikutus julkisilla sosiaali- ja terveydenhuoltomenoilla on?

Aineisto ja menetelmät: Tilastokeskuksen SISU-mikroaineisto, johon on yhdistetty THL:n Hilmo-tietoja, Kelan sairaanhoitokorvausten ja perustoimeentulotuen tietoja, sekä Kanta reseptikeskuksen tietoja. Menetelmänä on mikrosimulointi.

Vaikuttavuus: Terveysmenojen lainsäädäntöön on suunniteltu tehtävän merkittäviä muutoksia myös Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa. Mallin päivitys mahdollistaa myös näiden muutosten vaikutusten ennakkoarvioinnin.

Tutkijat

Hankkeen kesto

1.1.2024–31.12.2028

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin