Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveydenhuollon tulonjakovaikutukset ja etuuksien käyttö

Julkaistu 20.11.2023Päivitetty 20.11.2023

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa (2019–2023) rakennettiin laaja simulointimalli, jolla pystyttiin ensimmäistä kertaa tutkimaan terveysmenojen lakimuutosten kokonaisvaikutuksia kotitalouksien sosiaali- ja terveydenhuoltokuluihin ja toimeentuloon.

Tutkimuskysymykset: Hankkeessa arvioidaan terveysmenojen kohdentumista sekä tehtyjen ja tulevien lakimuutosten vaikutuksia seuraavasti:

  1. Miten sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen lainsäädännön potentiaaliset ja toteutuneet muutokset vaikuttavat julkistalouteen, väestöryhmien toimeentuloon ja toimeentulotuen laskennalliseen tarpeeseen?
  2. Miten lainsäädännön muutokset vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöön ja lääkkeiden kulutukseen?
  3. Minkälainen tulonjakoa tasaava vaikutus julkisilla sosiaali- ja terveydenhuoltomenoilla on?

Aineisto ja menetelmät: Tilastokeskuksen SISU-mikroaineisto, johon on yhdistetty THL:n Hilmo-tietoja, Kelan sairaanhoitokorvausten ja perustoimeentulotuen tietoja, sekä Kanta reseptikeskuksen tietoja. Menetelmänä on mikrosimulointi.

Vaikuttavuus: Terveysmenojen lainsäädäntöön on suunniteltu tehtävän merkittäviä muutoksia myös Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa. Mallin päivitys mahdollistaa myös näiden muutosten vaikutusten ennakkoarvioinnin.

Tutkijat

Hankkeen kesto

1.1.2024–31.12.2028