Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Lääkehoidon seuranta ja reseptien uusiminen

Julkaistu 1.1.2021Päivitetty 7.3.2024

Pitkäaikaislääkitys on keskeinen hoitomuoto monissa yleisissä sairauksissa. Hyvän hoitotuloksen saavuttamiseksi lääkehoidon tulisi olla rationaalista. Rationaalisen lääkehoidon varmistamisessa lääkehoidon säännöllinen seuranta on keskeistä ja yksi keskeinen kohta seurannalle on reseptin uudistaminen. Reseptin uudistaminen lääkärin kohtaamatta potilasta voi olla yksi riski lääkehoidon rationaalisuudelle, sillä tutkimusten mukaan lääkehoidon seuranta ei välttämättä tällöin toteudu optimaalisesti. Tarpeeton tai väärällä tavalla kohdentunut lääkehoito heikentää hoidon onnistumista ja aiheuttaa turhia kustannuksia lääkekorvausjärjestelmälle, potilaalle ja yhteiskunnalle. Viime vuosina lääkkeen määräämiseen on tehty muutoksia, joiden vaikutuksista lääkehoidon seurantaan ei ole tutkimustietoa.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia kokemuksia ja odotuksia lääkehoidon seurannan toteutumisesta ja lääkehoidon seurantaan osallistuvien tahojen vastuunjaosta lääkkeen käyttäjän näkökulmasta. Tutkimuksen aineisto kerätään sähköisenä kyselynä, joka suunnataan täysi-ikäisille Omakannan itsenäisille käyttäjille, jotka ovat pyytäneet reseptinsä uudistamista Omakannassa.

Tutkija

  • Leena Saastamoinen, vastuututkija

Hankkeen kesto

1.1.2021–31.12.2022. Hanke on päättynyt.

Yhteistyötahot