Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Tietopaketti: lääkkeet

Julkaistu 23.2.2024

Kelan toimintaan kuuluu useita lääkkeisiin liittyviä tehtäviä. Tämä tietopaketti esittelee tietoa suomalaisesta lääkekorvausjärjestelmästä, lääkkeiden kulutuksesta ja kustannuksista sekä Kelan lääkkeisiin liittyviä tilastoja ja tutkimusta.

Lääkekorvaukset kasvoivat vuonna 2023, mutta aiempaa maltillisemmin

Kela maksoi lääkekorvauksia yhteensä 1,8 miljardia euroa vuonna 2023. Korvaukset kasvoivat 1,2 % eli 21 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Korvaukset kasvoivat vähemmän kuin vuosina 2022 tai 2021, jolloin korvaukset kasvoivat 3 % (51 miljoonaa euroa) ja 4,7 % (76 miljoonaa euroa).

Lääkekorvausten saajia oli hieman yli 3 miljoonaa henkilöä vuonna 2023. Yli puolet suomalaisista sai siis lääkekorvauksia. Saajien määrä kasvoi 1,7 % eli noin 51 000 henkilöllä vuoteen 2022 verrattuna.

Lääkekorvausten menojen kasvu on viimeisten vuosien aikana ollut suurinta syöpälääkkeiden ja immuunivasteen muuntajien lääkeryhmässä. Vuonna 2023 näistä lääkkeistä maksettiin 611 miljoonaa euroa korvauksia.

Kasvu on suurta myös ADHD-lääkkeiden korvauksissa. Vuonna 2023 ADHD-lääkkeistä maksetut korvaukset kasvoivat noin 5 miljoonaa euroa eli 28 %. Vuodesta 2019 vuoteen 2023 korvauksia saaneiden henkilöiden määrä on kasvanut 41 000 henkilöstä yli 100 000 henkilöön ja lääkkeistä maksetut korvaukset yli 9 miljoonasta eurosta yli 22 miljoonaan euroon.

Lääkevalmisteiden hintakilpailu lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän vuoksi vaikuttaa pienentäneen lääkekorvauksia joissain lääkeryhmissä. Esimerkiksi reumasairauksien hoitoon käytettävästä adalimumabista maksetut korvaukset pienenivät 16 %, vaikka korvauksia saaneiden henkilöiden määrä kasvoi 10 %. Korvauksia maksettiin vuonna 2023 yli 9 000 henkilölle.

Aktiivinen hintakilpailu näkyy myös esimerkiksi syöpälääke lenalidomidin korvauksissa. Lenalidomidi siirtyi viitehintajärjestelmän piiriin huhtikuussa 2022. Vuonna 2023 lenalidomidin korvaukset pienenivät edellisvuoteen verrattuna 95 %, eli yli 11 miljoonaa euroa. Samaan aikaan korvauksia saaneiden määrä kasvoi hieman alle 100 henkilöllä.

Myös vuonna 2023 tehty lääketaksan muutos alensi reseptilääkkeiden hintoja.

Lisää tietoja lääkekorvauksista löydät Suomen Lääketilastosta.

Perustietoa lääkekorvausjärjestelmästä ja lääkekorvausten suuruudesta

Löydät tietoa suomalaisen lääkekorvausjärjestelmän toiminnasta ja lääkekorvausten suuruudesta seuraavien linkkien takaa:

Tietoja yksittäisen lääkevalmisteen korvattavuudesta ja hinnasta löydät Kelan lääkehausta:

Kelan tutkimus lääketiedon tuottajana

Kelan tutkimusyksikön lääkkeisiin ja lääkealaan liittyvän tutkimuksen keskeisiä painotuksia ovat lääkealan rakenteiden ja järjestelmien tutkimus, lääkkeiden määräämisen, kulutuksen, kustannusten, korvausten ja saatavuuden tutkimus, sekä rationaalista lääkehoitoa edistävä tutkimus.

Tutkijat osallistuvat tutkimustyön ohella asiantuntijoina lääkealan kehittämiseen sekä osallistuvat uusien lääkkeiden hinta- ja korvattavuuslausuntotyöhön.

Lisätietoja lääkkeistä ja lääketutkimuksesta

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin