Siirry sisältöön
Tietotarjotin

Voit käyttää hakukentässä Boolen operaattoreita + (ja), | (tai), - (ei), * (katkaisu) ja " (fraasi).
Oletuksena useampi hakuehto käsitellään operaattorilla + (ja), ellei muuta operaattoria ole määritetty.

Tietopaketti: lääkkeet

Julkaistu 16.9.2022

Kelan toimintaan kuuluu useita lääkkeisiin liittyviä tehtäviä. Tämä tietopaketti esittelee tietoa suomalaisesta lääkekorvausjärjestelmästä, lääkkeiden kulutuksesta ja kustannuksista sekä Kelan lääkkeisiin liittyviä tilastoja ja tutkimusta.

Lääkekorvausten kasvu jatkui vuonna 2021

Kela maksoi lääkekorvauksia 1,71 miljardia euroa vuonna 2021. Lääkekorvausten menot jatkoivat kasvuaan vuonna 2021. Edellisvuoteen verrattuna ne kasvoivat 4,7 % eli 76 miljoonaa euroa.

Lääkekorvausten saajia oli 2,96 miljoonaa henkilöä vuonna 2021. Yli puolet suomalaisista sai siis lääkekorvauksia. Saajien määrä kasvoi 0,1 % eli noin 3 400 henkilöllä vuoteen 2022 verrattuna.

Lääkekorvausten menojen kasvu on viimeisten vuosien aikana ollut suurinta syöpälääkkeiden ja immunovasteen muuttujien lääkeryhmässä. Vuonna 2021 näistä lääkkeistä maksettiin 615 miljoonaa euroa korvauksia. Kasvua oli vuoteen 2020 verrattuna 42 miljoonaa euroa eli 7,4 %.

Muita lääkeryhmiä, jossa korvaukset kasvavat voimakkaasti, ovat diabeteslääkkeet sekä veren hyytymisen estoon tarkoitetut lääkkeet. Veren hyytymistekijä Xa:n estäjien korvaukset kasvoivat 11,6 miljoonaa euroa eli 16 % ja diabeteslääkkeiden 10,3 miljoonaa euroa eli 10 %.

Lääkevalmisteiden hintakilpailu lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän vuoksi vaikuttaa pienentäneen lääkekorvauksia joissain lääkeryhmissä. Hintakilpailun vaikutus on kuitenkin toistaiseksi pienempi kuin uusien lääkkeiden käytön aiheuttama kustannuksen kasvu.

Perustietoa lääkekorvausjärjestelmästä ja lääkekorvausten suuruudesta

Löydät tietoa suomalaisen lääkekorvausjärjestelmän toiminnasta ja lääkekorvausten suuruudesta seuraavien linkkien takaa:

Tietoja yksittäisen lääkevalmisteen korvattavuudesta ja hinnasta löydät Kelan lääkehausta:

Kelan tutkimus lääketiedon tuottajana

Kelan tutkimusyksikön lääkkeisiin ja lääkealaan liittyvän tutkimuksen keskeisiä painotuksia ovat lääkealan rakenteiden ja järjestelmien tutkimus, lääkkeiden määräämisen, kulutuksen, kustannusten, korvausten ja saatavuuden tutkimus, sekä rationaalista lääkehoitoa edistävä tutkimus.

Tutkijat osallistuvat tutkimustyön ohella asiantuntijoina lääkealan kehittämiseen sekä osallistuvat uusien lääkkeiden hinta- ja korvattavuuslausuntotyöhön.

Lisätietoja lääkkeistä ja lääketutkimuksesta