Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Toimeentulotuki, palvelut ja etuudet sote-integraatiossa

Julkaistu 1.8.2022Päivitetty 18.4.2024

Toimeentulotuki, palvelut ja etuudet sote-integraatiossa (ToituAvain) -tutkimuskokonaisuuden avulla saadaan tietoa viimesijaisen turvan käytöstä ja tarpeesta aikuissosiaalityön asiakkaiden keskuudessa. Tutkimuksessa selvitetään aikuissosiaalityön asiakkaiden toimeentulotuen käyttöä, sosiaalityössä asiakkaan kanssa asetettuja tavoitteita, tiedonsiirron käytäntöjä, monialaisen tuen saamisen pullonkauloja sekä Kelan ja kuntien yhteistyömalleja. Aineistona käytetään Kelan toimeentulotukirekisterin tietoja ja kuntien asiakastietojärjestelmiin tallennettuja tietoja. Hanketta vetää THL ja hankkeen johtaja on Minna Kivipelto. Hankkeessa ovat mukana Kela ja Itä-Suomen yliopisto. Hanketta rahoittavat Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS ja STM.

Tutkijat

Hankkeen kesto

1.8.2022–31.12.2023. Hanke on päättynyt.

Hankkeen tuloksia

Kelan, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Itä-Suomen yliopiston Toimeentulotuki, palvelut ja etuudet sote-integraatiossa (ToituAvain) -hankkeessa tarkasteltiin sosiaalityön ohjauksen ja neuvonnan ja toimeentulotuen tarvetta, asiakkaiden tavoitteita, palvelujen ja etuuksien saamista sekä riittävyyttä. Lisäksi selvitettiin Kelan ja sosiaalityön välistä yhteistyötä.

Kela ja sosiaalitoimi tekevät yhteistyötä toimeentulotukiasiakkuuksien hoitamisessa. Kela ja kuntien sosiaalihuolto ovat kehittäneet erilaisia yhteistyön tapoja, joilla on pyritty parantamaan ja sujuvoittamaan toimeentulotuen asiakkaiden asioiden hoitamista. Yhteistyö on useimmiten sitä, että Kelan palveluasiantuntija ja sosiaalitoimen työntekijä selvittävät asiakkaan luvalla asiakkaan asiaa. Myös konsultointi asiakkaan asiassa on yleistä.

Kelassa on myös yhteistyössä kuntien sosiaalialan ammattilaisten kanssa kehitetty erillinen huolen tunnistamisen -huoneentaulu helpottamaan asiakkaiden palvelutarpeiden tunnistamista ja ohjaamista sosiaalitoimeen. Huolen tunnistamisen mallissa havaittiin paljon yhtäläisyyksiä työikäisten sosiaalipalveluissa käytössä olevan AVAIN-mittarin kanssa.

Sosiaalipalveluiden siirtyminen hyvinvointialueille on voinut katkaista aiemmin hyvin toimineita yhteistyötapoja. Toisaalta osa hyvinvointialueista taas vastaa jo aiemmin käytössä olleita sote-yksiköitä, jolloin muutos ei todennäköisesti ole ollut suuri.

Julkaisuja

Yhteistyötahot

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin