Siirry sisältöön

Toimeentulotuki, palvelut ja etuudet sote-integraatiossa

Julkaistu 1.8.2022Päivitetty 2.6.2023

Toimeentulotuki, palvelut ja etuudet sote-integraatiossa (ToituAvain) -tutkimuskokonaisuuden avulla saadaan tietoa viimesijaisen turvan käytöstä ja tarpeesta aikuissosiaalityön asiakkaiden keskuudessa. Tutkimuksessa selvitetään aikuissosiaalityön asiakkaiden toimeentulotuen käyttöä, sosiaalityössä asiakkaan kanssa asetettuja tavoitteita, tiedonsiirron käytäntöjä, monialaisen tuen saamisen pullonkauloja sekä Kelan ja kuntien yhteistyömalleja. Aineistona käytetään Kelan toimeentulotukirekisterin tietoja ja kuntien asiakastietojärjestelmiin tallennettuja tietoja. Hanketta vetää THL ja hankkeen johtaja on Minna Kivipelto. Hankkeessa ovat mukana Kela ja Itä-Suomen yliopisto. Hanketta rahoittavat Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS ja STM.

Tutkijat

Hankkeen kesto

1.8.2022–31.12.2023

Yhteistyötahot