Siirry sisältöön

Toimeentulotuki Helsingissä 2010-luvulla

Julkaistu 18.9.2017Päivitetty 2.6.2023

Vuoden 2017 alussa tapahtuneen perustoimeentulotuen toimeenpanon siirron kunnilta Kelalle arvioitiin osaltaan vähentävän köyhyyttä ja parantavan ensisijaisten etuuksien saantia. Lisäksi sen ajateltiin mm. yksinkertaistavan ja yhdenvertaistavan tuen ratkaisemiseen ja maksamiseen liittyviä käytäntöjä, helpottavan tilastointia ja vapauttavan resursseja kuntien varsinaiselle sosiaalityölle.

Tämän hankkeen tarkoituksena on tutkia perustoimeentulotuen Kela-siirron vaikutuksia tuen saajiin ja hakijoihin sekä selvittää muiden Kelan etuuksien saamisen linkittymistä toimeentulotuen saamiseen vuosina 2011–2019 eli ennen Kela-siirtoa ja sen jälkeen. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan sitä, miten tyypin 2 diabeteslääkkeiden korvaustason lasku vuonna 2017 on vaikuttanut toimeentulotuen käyttöön. Tutkimus keskittyy kyseisinä vuosina Helsingissä asuneeseen väestöön.

Hankkeessa yhdistetään Helsingin kaupungin sosiaaliviraston toimeentulotukitietoja vuosilta 2011–2017 Kelan rekisteriaineistoihin vuosilta 2011–2019.

Tutkijat

Hankkeen kesto

18.9.2017–31.12.2023

Yhteistyötahot