Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen (TEAK) vaikutukset työllistymiseen

Julkaistu 1.1.2023Päivitetty 7.3.2024

Kelan tutkimuksessa on käynnistetty Kuntoutuksen vaikuttavuus -tutkimusohjelma. Tämä tutkimus on osa tuota ohjelmaa ja tarkastelee Kelan ammatillisena kuntoutuksena järjestettävän työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen (TEAK) vaikutuksia työllistymiseen. Aiempi tutkimus on keskittynyt ennen kaikkea kuntoutuspalvelun toimivuuden tarkasteluun ja palvelun kehittämiseen.

Keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat miten TEAK-palveluun osallistuneet työllistyvät kuntoutuksen päätyttyä ja millaisina heidän työuransa näyttäytyvät ennen kuntoutusta, kuntoutuksen aikana ja kuntoutuksen jälkeen. Lisäksi tarkastellaan, miten erilaiset tekijät, kuten työllisyys- ja työttömyyshistoria, sairastavuus ja sosidemografiset tekijät, ovat yhteydessä työllistymiseen ja opiskelujen aloittamiseen TEAK-palveluun osallistuneilla.

Tutkimusjoukkona ovat ne vuosina 2021 ja 2022 myönteisen TEAK-kuntoutuspäätöksen saaneet, jotka ovat aloittaneet kuntoutuksen vuoden 2022 loppuun mennessä. Tutkimusjoukolle kaltaistetaan väestöotoksesta verrokkiryhmä, johon tutkimusryhmää verrataan. Tutkimusasetelmana käytetään rekisteritutkimusta pitkittäisasetelmassa. Aineisto koostuu Kelan, Eläketurvakeskuksen, Digi- ja väestötietoviraston ja Tilastokeskuksen rekisteritiedoista sekä Verohallinnon Tulorekisteritiedoista ajanjaksolta 2019-2023. Aineistoa analysoidaan tilastollisin menetelmin. Tutkimuksessa saadaan tietoa TEAK-palvelun vaikuttavuudesta yhden sen keskeisen tavoitteen eli työllistymisen näkökulmasta.

Tutkijat

Hankkeen kesto

1.1.2023–31.12.2025